I januar 2021 vedtog DBU’s bestyrelse en ny børnestrategi med en vision om at skabe verdens bedste børnefodbold.

Nu igangsættes arbejdet med en ny ungdomsstrategi, der skal løfte dansk ungdomsfodbold ved at skabe et stabilt fundament for bedre fastholdelse af unge medlemmer til gavn for alle unge og dansk fodbold.

Formand for DBU’s Ungdomsudvalg, Jakob Koed, ser frem til, at en ny ungdomsstrategi ligger klar:

”I hele DBU-familien er vi rigtig glade for og stolte af vores fælles børnestrategi, som vi er ved at implementere. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til, at vi også får en ny ungdomsstrategi, der blandt andet skal være med til at sikre sammenhæng i overgangen fra børnefodbold til ungdomsfodbold, hvilket jo rent teknisk sker, når et barn skifter fra U12 til U13-årgangen. Det helt store fokus skal ligge på de unges trivsel og motivation, så vi kan videreføre fodboldens rummelighed fra børnefodbolden op i ungdomsfodbolden og få endnu flere unge til at blive i fodboldens fællesskab,” forklarer Jakob Koed.

 

Aktiv involvering er en nøgle

Målet i strategiprocessen er at sikre inddragelse af aktuel og relevant viden og forskning om ungeliv og -kultur, men DBU vil også sikre involvering af de unge selv. Forhåbentligt bliver det muligt både at involvere unge, der fortsat spiller fodbold til hverdag, men også nogle af de unge, der er faldet fra og ikke længere spiller fodbold.

 

Strategiproces indledes nu

Strategiprocessen er netop sat i gang ved, at DBU’s Ungdomsudvalg med Jakob Koed i spidsen har nedsat en strategigruppe, der skal drive processen. DBU’s Ungdomsudvalg vil i processen fungere som styregruppe for strategiarbejdet.

Strategigruppen tæller både administrativt ansatte i DBU og lokalunionerne samt eksterne eksperter, der har sagt ja til at bidrage i den spændende proces frem mod en egentlig strategi.

De eksterne eksperter er blandt andre Stine Frydendal, der bl.a. forsker i ungdoms- og idrætskultur på Københavns Universitet og Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, bestyrelsesmedlem i Brabrand IF og desuden også ekstern sparringspartner for DBU’s børnestrategi.

Strategigruppen er allerede trukket i arbejdstøjet, og forventningen er, at strategiindholdet skal ligge klart den 1. juni 2023, hvor det sendes i høring hos relevante parter i DBU’s organisation. Planen er, at en ny strategi for dansk ungdomsfodbold kan vedtages i slutningen af 2023 og være klar til at påbegynde implementering i starten af 2024.

Medlemmerne af strategigruppen er:

Edin Hajder, Projektledelse, DBU Jylland

Mathias Foldgast, Projektledelse, DBU Sjælland

Morten Bendix Nielsen, Proceskonsulent og projektledelse, DBU

Annette Westermann, National Projektleder, Bredde pige- og kvindefodbold

Stine Frydendal, Forsker – Idræt, individ & samfund, Københavns Universitet

Andreas Rasch-Christensen, Forsknings- og udviklingschef VIA UC

Christian Theilgaard, Idrætspædagog og klubrepræsentant for pigefodbold

Jens Erik Nybo Larsen, Klubrepræsentant og formand for DBU Sjællands Ungdomsudvalg