Jan Koch har den 08.09.2022 meddelt bestyrelsen i DBU Lolland-Falster, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen samt som formand for vort lokale Turneringsudvalg med omgående virkning.

Gert Lundgaard, formand for DBU Lolland-Falster, takker Jan for hans indsats for fodbolden på Lolland-Falster i den periode, hvor Jan har siddet i bestyrelse.

Rune Follemand Nielsen, der af Repræsentantskabet er valgt som 1. suppleant, har meddelt til bestyrelsen i DBU Lolland-Falster, at han gerne vil indtræde i bestyrelse samt påtage sig opgaven som formand for vort Turneringsudvalg.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster har på sit bestyrelsesmøde den 27.09.2022 behandlet dette og Rune Follemand Nielsen, er nu fremtidig medlem af bestyrelse samt formand for Turneringsudvalg.

 

Rfn 166X106
Medlem Rune Follemann Nielsen
Formand for Turneringsudvalget 25 47 35 14

Spørgsmål

Gl 166X106 Ny
Formand Gert Lundgaard
Medlem af DBU Bredde's bestyrelse, Medlem af DBU's Breddekomite , Medlem af DBU Økonomi- og aflønningsudvalg, Medlem af DBU's Vedfærdsalliance og samfundsgruppe, Formand for Kommuneudvalget 54 44 60 55 61 22 03 02
Tb 166X106 Ny2
Administrationschef Thomas Bonde Jensen
Hovedansvarsområde: Administration, Disciplinær sager, Kommunesamarbejde, Turneringsudvalg, 3- og 5-mandsstævner, Påsætning af dommere og udviklere akut 54 82 67 68 52 39 19 21