Nærmere program bliver udsendt tællere på afholdelsen.

Foreløbing dagsorden
Info om de nye spilleregler i børnefodbolden

Tilmelding

Sidste tilmelding er mandag d. 12. juni 2023 til Simone på mail: sima@dbulolland-falster.dk

Spørgsmål

Simone 166X106
Koordinator Simone Hersleb Mathiasen
Julie 500X319
Formand for børne- og ungdomsudvalget Julie Isling Kurtzmann