DBU Børneklub er for de klubber og klubledere, som ønsker at gøre noget særligt ud af børnefodbolden i klubben, og som derfor ønsker at samarbejde med DBU om at løfte børnemiljøet i deres klub.

Når man indgår i et samarbejde, så kan klubben selvfølgelig stille nogle krav til lokalunionen i forhold til den hjælp, sparring og vejledning, man ønsker at modtage, ligesom vi som forbund kan stille en række fokuspunkter eller kriterier op, som klubben – sammen med DBU Børneklubrådgiveren – kan arbejde hen imod at leve op til.

Der er stadigvæk plads til andre klubber på Lolland-Falster som vil arbejde struktureret med at få et godt og velfungerende børnefodboldmiljø. Lyder det som noget for jeres klub? Kontakt os gerne

Martin 500X319
Klubrådgiver Martin Boesen
Hovedansvarsområder: Klubrådgiver 20 42 51 71

FORUDSÆTNINGER FOR AT BLIVE DBU BØRNEKLUB

Forudsætningerne for at blive DBU Børneklub er, at klubben indgår en skriftlig aftale med lokalunionen om følgende:

  • Prioritering af børnefodbolden økonomisk og organisatorisk
  • Tilslutning til og efterlevelse af DBU's Børnesyn
  • Tilknytning af en kontraktligt forpligtet børneudviklingstræner i løbet af det første år som DBU Børneklub
  • Nedskrivning og bestyrelsesvedtagelse af en børnepolitik i klubben, herunder procedure for indhentning af lovpligtige børneattester

Læs mere ...

Der er nogle forudsætninger, som man som klub skal leve op til for at kunne kalde sig DBU Børneklub. Læs om forudsætningerne her.

Udover forudsætningerne er der nogle klare anbefalinger fra DBU til alle fodboldklubber med børnefodbold. Læs de klare anbefalinger her.

Endelig er der nogle yderligere anbefalinger til, hvordan fodboldklubber kan gøre i forvejen gode børnemiljøer endnu bedre. Læs de yderligere anbefalinger her.

DBU Børneklubrådgiver hjælper gratis 

Så snart klubben har lavet en aftale med lokalunionen om et samarbejde, stiller lokalunionen en Børneklubrådgiver til rådighed, som sammen med klubben går i gang med arbejdet mod at gøre klubben til så god en børneklub som muligt.

I første omgang vil Børneklubrådgiveren sammen med jer arbejde henimod at opfylde de fire forudsætninger for, at I kan blive DBU Børneklub.

Når I underskriver en samarbejdsaftale, stilles en DBU Børneklubrådgiver gratis til rådighed i op til 25 timer

Ambitionen er at skabe verdens bedste børnefodbold, til glæde og gavn for alle børn, dansk fodbold og Danmark

Flere og flere klubber tilslutter sig DBU's nye børnestrategi på Lolland-Falster. Her kan du få et overblik over, hvilke klubber der både arbejder på at blive DBU Børneklub og hvilke, der allerede er godkendte som DBU Børneklub.  

Godkendte DBU Børneklubber (8)
Errindlev Gymnastik og Idrætsforening  
Stubbekøbing Boldklub  
B1938 og LUIF i et formaliseret klubsamarbejde på børnesiden  
FC Nakskov  
Nykøbing FC  
DMI  
Nørre Alslev Boldklub  

 

Klubber der arbejder på at blive godkendt DBU Børneklub (2)
NFB  
Maribo Boldklub  

Lidt statistik

10 klubber ud af reelt 25 mulige klubber med børnefodbold har sagt ja til at være DBU børneklub.

9 klubber i Lolland Kommune har dags dato børnefodbold og i Guldborgsund Kommune er tallet 16.