Kære alle.

På DBU Lolland-Falster Repræsentantskabsmøde lørdag, den 27. januar 2024 fratræder jeg som formand for DBU Lolland-Falster.

Dette er meddelt og aftalt med min bestyrelse, torsdag, den 16. november 2023 ifm. møde i bestyrelsen.

Jeg har igennem en dejlig årrække fået mulighed for at arbejde for medlemsklubber under DBU Lolland-Falster, hvilket for mig har været en dejlig opgave og en rejse igennem denne årrække.

Mange aktiviteter er iværksat og lykkedes – sammen med bestyrelse, udvalg/faggrupper og naturligvis de lokale klubber. Tak for at jeg har fået mulighed for at være en del af disse opgaver.

Ligeledes har jeg også fået opgaver i DBU, opgaver og poster, jeg også har været megaglad for at kunne arbejde med - til glæde for hele dansk fodbold.

Opgaver i DBU Bredde, det være DBU Bredde Komite og DBU Bredde bestyrelse – udtræder jeg fra efter 27.01.2024.

Udover opgaven som formand, så har jeg p.t. følgende poster for for DBU Lolland-Falster og DBU:

DBU Lolland-Falster:

Formand for DBU Lolland-Falster Kommuneudvalg, herunder dialog med 2 kommuner, Lolland kommune og Guldborgsund kommune samt vores tyske samarbejdspartner, SHFV – og Belt Cup.

Repræsentant for DBU Lolland-Falster i DBU Bredde Samarbejdsforum.

DBU:

Medlem af DBU Økonomi- og Aflønningsudvalg.

Medlem af DBU´s DIF Udvalg.

Disse opgaver – har jeg aftalt med bestyrelsen i DBU Lolland-Falster – at jeg uændret arbejder videre med – så længe, der er brug for min hjælp hertil, herunder at jeg bliver valgt hertil.

Venlig hilsen

Gert Lundgaard

Spørgsmål

Gert 500X319
Formand Gert Lundgaard
Medlem af DBU Bredde's bestyrelse, Medlem af DBU's Breddekomite , Medlem af DBU Økonomi- og aflønningsudvalg, Medlem af DBU's Vedfærdsalliance og samfundsgruppe, Formand for Kommuneudvalget 54 44 60 55 61 22 03 02