Kan I mærke effekten af inflationen hos jer? Så kan det være, at I kan få glæde af DIF's Inflationspulje.

DIF har modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen til inflationsstøtte til børn i familier, som på grund af inflationen og stigende energipriser er økonomisk og socialt vanskeligt stillede.

Hvad kan der søges til?

Foreninger kan søge støtte til målrettede tiltag som støtter de økonomisk udfordrede familier fx:

  • Udstyr
  • Kontingent
  • Sociale aktiviteter som styrker fastholdelse eller rekruttering fx fællesspisning, møder i forældregruppen, samling af frivillige trænere
  • Støtte til deltagelse i turneringer og camps for børn
  • Tiltag i samspil med skoler, boligsociale helhedsplaner eller øvrige foreninger, som kan bidrage til at flere børn bliver en del af foreningslivet og oplever dets fællesskab

De sociale aktiviteter kan med fordel involvere både børn, forældre og frivillige for at styrke det sociale sammenhold og sørge for de nære relationer mellem forældre og forening.

Praktisk info

  • Den bevilgede støtte skal primært anvendes til børn og unge under 18 år
  • Det er vigtigt, at foreninger udviser sparsommelighed i deres ansøgninger
  • De oplysninger, som meddeles til DIF, skal kunne dokumenteres – hvis man fx søger til en aktivitet, skal man kunne dokumentere, at målgruppen primært er for børn fra vanskeligt stillede familier
  • Puljen kan kun søges af foreninger

Sådan søger foreningerne

Tilskud fra DIF’s Inflationspulje søges ved at udfylde et online ansøgningsskema: 

Flere informationer?

Se alle betingelser, ansøg og læs mere om hvordan foreninger kan søge støtte til børn i vanskeligt stillede familier: DIF Inflationspulje | DIF

Kontaktperson hos DIF: Mads Nygaard Tolsgaard, DIF get2sport-konsulent
Mail: mnt@dif.dk
Tlf.: 93 83 45 31.