Det årlige børneseminar løb af stablen i lørdags, hvor DBU Børnefodbold havde inviteret til oplæg, debat og gruppeopgaver i Nyborg Idræts- & Fritidscenter. Overskriften for dagen var ”Fra klub til spiller i centrum”, og det var ikke helt tilfældigt. Den henviser direkte til DBU’s Børnestrategi, hvor man sætter spilleren i centrum for alle handlinger i børnefodbold. På dagen blev der sat ord på, hvad det i praksis kunne betyde.

Hjemmeside Venstre Side (1)

Alle deltagere blev udfordret med en række realistiske cases, der belyser de udfordringer, en klub kan stå overfor, når målet er at sætte spilleren i centrum. Disse cases blev derefter diskuteret og analyseret i de 15 grupper for at frembringe nye perspektiver og idéer.

Test dig selv: Hvad ville du gøre?+
  1. Hvis der er for få trænere til for mange spillere 
  2. Hvis der er få spillere og trænere i mange klubber tæt på hinanden 
  3. Hvis en spiller ønsker at skifte klub, men den afgivende klub så ikke længere kan stille hold 

Der blev også givet en generel opdatering på fremskridtene i implementeringen af DBU's Børnestrategi og introduceret til det nyeste arbejde inden for ATK Børnefodbold. Dette gav deltagerne et indblik i, hvordan DBU Børnefodbold hver dag arbejder for at forbedre fodboldoplevelsen for alle fodboldbørn. Desuden fik deltagerne en præsentation af DBU’s overordnede strategi med særligt fokus på pejlemærket ”Bedre Børneliv".

Debatterne og gruppearbejdet blev også udfoldet i forbindelse med øvelser, der fokuserede på de nye spilleregler i børnefodbold

DBU Børnefodbold var glade for det dedikerede engagement fra alle deltagerne, der havde valgt at bruge deres lørdag på dette arrangement.

Bedre Børneliv

I DBU’s overordnede strategi arbejdes der med fem pejlemærker, hvoraf et af dem er Bedre Børneliv. Det er glædeligt at tallene rykker sig i den rigtige retning takket været alle de dygtige frivillige og medarbejdere, der lægger en værdifuld indsats for børnene.

Microsoftteams Image

Hvis du har spørgsmål til DBU’s strategi, er du altid velkommen til at kontakte Sarah Hoffmann på mailen saho@dbu.dk.

Børnefodbold på vej frem

  • DBU’s Børnesyn indgår nu i spilleregler for børnefodbold
  • 72% af børnespillerne møder en uddannet træner
  • 165 klubber er nu godkendte DBU Børneklubber
  • 316 klubber har underskrevet aftale om at blive DBU Børneklub
  • Til stor glæde er disse tal stadig på vej opad