Horst Wein 17 03 2024

Hvad er et Horst Wein-stævne?

Spillet er baseret på Horst Wein-metoden, som er navnet på en tysk træner, som især var kendt for at se fodbolden fra børn- og unges perspektiv.

Han var optaget af at skabe glade, selvtænkende og selvstændige spillere. Hans grundlæggende filosofi var, at det der sættes fokus på ikke kun skal tænkes og siges, men derimod udføres i praksis i alt, hvad spillerne foretager sig i træning og kamp.

Horst Weins principper centrerer sig om at lade børnene blive stimuleret i spil, som giver mulighed for mange valg. Forstået på den måde, at der ikke kun er én løsning og ikke kun én vej til scoring. Børnene skal sættes i spil, hvor de er "på", hvor de skal forholde sig til det, der sker og finde løsningerne i spillet. Et eksempel på dette er et spil, hvor man kan angribe 2 mål samtidig. Er der ikke plads i den ene side, har spillerne mulighed for at vende spillet mod det andet mål.

Det er den filosofi, der ligger bag vores alternativt stævnetilbud, som vi har opkaldt efter den gæve tysker.

Horst Wein Billede

4:4 Horst Wein stævne

Stævnedag med anderledes og sjov kampform: Horst Wein

Alder: 
U9 drenge og piger (2015) - U10 drenge og piger (2014) - U11 drenge og piger (2013) - U12 drenge og piger (2012)

Tema:
4:4 Horst Wein med fokus på 1v1 og beslutninger.

Formål:
Med Horst Wein skabes der plads til kreativitet, udvikling af børnenes opfattelses- og beslutningsevne. 

De afgørende forskelle på disse stævner i forhold til de ordinære stævner er:

  • Der spilles med 4 mål i kampen. Hvert hold skal både forsvare og angribe to mål samtidig
  • Der må ikke scores, før spilleren er i scoringszonen
  • Der spilles ikke med målmand
  • Der er ingen dommer

På stævnedagen mødes trænerne en halv time før kampstart og reglerne bliver forklaret.

Spillerne ’dømmer’ selv kampene. Trænerne sørger for udskiftning samt god ro og orden.

Tilmelding:

Læs mere her ...

Sidste tilmelding d. 05.03.2024 kl. 00

Spørgsmål

Simone 500X319
Koordinator Simone Hersleb Mathiasen