Udvalg og grupper

Udvalg og grupper

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendige.

Udvalgenes sammensætning, ansvar og opgaver fastlægges af bestyrelsen.

KLIK på de enkelte bokse og se hvilke personer, som sidder i udvalget eller gruppen.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsen

Til at lede DBU Lolland Falster og varetage dens interesser vælger repræsentantskabet en bestyrelse bestående af 1 formand og yderligere 4 medlemmer.

Valget sker for 2 år ad gangen, således at formanden og 2 medlemmer vælges de lige år og 2 medlemmer de ulige år. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte en næstformand.

Lov- og Disciplinærudvalg
Lov- og Disciplinærudvalg

Ifølge DBU Lolland-Falsters love skal bestyrelsen nedsætte en Lov- og Disciplinærudvalg. 
Udvalgenes sammensætning fastlægges af bestyrelsen.

Turneringsudvalg
Turneringsudvalg

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendige.
Udvalgenes sammensætning, ansvar og opgaver fastlægges af bestyrelsen.

Dommerudvalg
Dommerudvalg

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendige.
Udvalgenes sammensætning, ansvar og opgaver fastlægges af bestyrelsen.

Børn- og ungdomsudvalg
Børn- og ungdomsudvalg

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendige.
Udvalgenes sammensætning, ansvar og opgaver fastlægges af bestyrelsen.

Uddannelses- og Udviklingsudvalg
Uddannelses- og Udviklingsudvalg

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendige.
Udvalgenes sammensætning, ansvar og opgaver fastlægges af bestyrelsen.

Kommuneudvalg
Kommuneudvalg

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendige.
Udvalgenes sammensætning, ansvar og opgaver fastlægges af bestyrelsen.

Banegruppe
Banegruppe

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendige.
Udvalgenes sammensætning, ansvar og opgaver fastlægges af bestyrelsen.

Stævnegruppe
Stævnegruppe

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendige.
Udvalgenes sammensætning, ansvar og opgaver fastlægges af bestyrelsen.

  • 3v3 stævner
  • 5v5 stævner
Dommereudviklere
Dommereudviklere