MENU

Gladsaxe-Hero BK //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 1 Pulje 1
Serie 3 Pulje 3
Pokalen 2023 Pulje 1
U18
U18 Piger 8-mands (05-06) Forår Pulje 1
U17
Ungdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 P1
U16
U16 Drenge Mester (07) Forår Pulje 1
U15
U15 Drenge 3 (08) Forår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (08) 22/23 Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga 3 (09) forår Pulje A
Ungdomspokalen U14 Drenge (09) 22/23 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga 3 11M (10) forår Pulje B
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (10) 22/23 Pulje 1
U12
U12 Drenge 1 8-mands (11) Forår Pulje 1
U10
U10 drenge 5-mands (13) 2 - 30. april Pulje 3
U10 drenge 5-mands (13) 2 -18. juni Medaljestævne Pulje 4
U9
U9 drenge 5-mands (14) 2 - 15. april Pulje 9
U9 drenge 5-mands (14) 2 - 29. april Pulje 8
U9 drenge 5-mands (14) 3 - 29. april Pulje 7
U9 drenge 5-mands (14) 2 - 13. maj Pulje 7
U9 drenge 5-mands (14) 3 - 13. maj Pulje 6
U9 drenge 5-mands (14) 2 - 17. juni Medaljestævne Pulje 9
U9 drenge 5-mands (14) 3 - 17. juni Medaljestævne Pulje 8
U8
U8 drenge 5-mands (15) 2 - 15. april Pulje 5
U8 drenge 5-mands (15) begynder - 15. april Pulje 4
U8 drenge 5-mands (15) 2 - 29. april Pulje 8
U8 drenge 5-mands (15) 2 - 13. maj Pulje 8
U8 drenge 5-mands (15) begynder - 13. maj Pulje 6
U8 drenge 5-mands (15) begynder - 13. maj Pulje 6
U8 drenge 5-mands (15) 2 - 17. juni Medaljestævne Pulje 8
U8 drenge 5-mands (15) begynder-17. juni Medaljes Pulje 3
U8 drenge 5-mands (15) begynder-17. juni Medaljes Pulje 3
U7
U7 drenge 3-mands (16) - 15. april Pulje 23
U6
U6 drenge 3-mands (17) - 16. april Pulje 20
U6 drenge 3-mands (17) - 16. april Pulje 18
U6 drenge 3-mands (17) - 14. maj Pulje 18
U6 drenge 3-mands (17) - 14. maj Pulje 19
U6 drenge 3-mands (17) - 18. juni Medaljestævne Pulje 18
U6 drenge 3-mands (17) - 18. juni Medaljestævne Pulje 17

Log ind