3:3 Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger for børnefodbold i 3-mandsrækkerne

Union: DBU Lolland-Falster
 
Der udbydes 3:3 stævner for følgende aldersgrupper i foråret 2019:
  • U5 drenge årgang (2013)
  • U6 drenge årgang (2013)
  • U7 drenge årgang (2011)
  • U8 piger årgang 2010 og yngre 

Puljerne inddeles så vidt muligt i 5-holds puljer, og der spilles i stævneform hos enkelte klubber i hver pulje. 

Alle hold, som tilmelder sig, kan forvente at blive værter for minimum én puljeafvikling. Hvis man ikke er i stand til at være vært for puljen, skal man kontakte Unionen hurtigst muligt. DBU Lolland-Falster skal underrettes om en eventuel flytning grundet hjemmesiden skal opdateres. 

Sammendrag af regler fra U4 til U12 (Børnefodbold).

Tilmelding
Al tilmelding foregår via KlubOffice.
 
Spilletid
Kampene afvikles i stævneform med (så vidt muligt) 5 hold i hver pulje. Kampene afvikles med 2 x 7 minutter, max 60 minutter pr. dag.
 
Spillerdispensation
Der gives ikke dispensationer i børnefodbolden.
 

Takster / Bøder
Ved afbud indtil 48 timer før afkræves kr. 350,- pr. hold.
Ved eventuel udeblivelse afkræves 600,- pr. hold.

Et afbud skal skriftligt være meddelt DBU Lolland-Falster senest 48 timer før spilledagen. I modsat fald gælder taksten for udeblivelse.

I øvrigt
Hvor intet andet er anført gælder de normale regler for afvikling af DBU Lolland-Falsters-turneringer. Ved sidste stævne uddeles 6 medaljer til hvert hold.