Spilleregler:


Nyt i 2023/2024 sæsonen:

 • Nyt spil: EA Sports FC
 • Det er nu tilladt at vælge landshold
 • Det er ikke længere tilladt at vælge samme hold i kampen (Førstevælger-rollen går på skift)
 • Kvalifikationsstævnerne kan spilles på enten PlayStation 4 eller PlayStation 5
 • Regionale finaler og DM-finalerne spilles på PlayStation 5
 • Mulighed for at niveau-udligne til U8-U12-stævner
 • U13-U16 og U17+: Øget fokus på holdkort

 

Generel information:

Turneringerne i eFodbold udbydes og administreres af en af DBU’s Lokalunioner eller flere af disse i fællesskab.

Det er den lokale administrerende lokalunion (herefter benævnt lokalunionen), som
afgør tvister og forhold som ikke er beskrevet i dette reglement.


Dispensationer fra regler
Lokalunionen afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglements angivne regler.

Hvem kan spille?

Der afvikles turneringer/stævner i følgende aldersgrupper:

 • Børn U8-12: årgang 2012-2016 (Spiller ikke med resultater eller finaler)
 • Ungdom U13-16: årgang 2008-2011
 • Senior U17+: årgang 2007 og ældre

Det tilmeldte hold skal repræsentere en medlemsorganisation (klub) under lokalunionen.
Af holdets navn skal det tydeligt fremgå, hvilken moderklub holdet repræsenterer. Der
accepteres ikke sponsorerede hold.

Et hold består af 2-6 spillere. Der må skiftes spillere i kampenes pauser eller imellem hver
kamp og hvert stævne. Kan et hold ikke stille til kamp med minimum to
spilleberettigede spillere taberdømmes holdet.

Piger/kvinder indgår på lige fod med drenge/mænd i turneringen, og vi spiller ikke med
kønsopdelte hold.

Der må som udgangspunkt kun deltage spillere, der opfylder DBU’s
amatørbestemmelser.

For at en spiller er spilleberettiget i DM-turneringen, skal klubben ligge inde med spillerens eFodbold-certifikat. For at indhente dette, skal spilleren oprettes i en afdeling under sportsgrenen eFodbold i KlubOffice.

Se hvordan her: Oprettelse af spillere og indhentning af eFodbold-certifikat

Et hold kan i løbet af en sæson benytte op til én spiller som er op til én årgang for
gammel uden at søge dispensation. Et hold kan desuden benytte op til én spiller som er
op til én årgang for ung uden at søge dispensation i løbet af en sæson.

For at en spiller er spilleberettiget til et holds kampe i hhv. regionale- og DM-finaler skal spilleren have været spiller på holdet til det/de stævne(r), hvorfra det pågældende hold kvalificerede sig videre.

Holdkort:

Til alle stævner i aldersgrupperne U13-U16 og U17+ skal der sættes holdkort.

Reglerne for holdkort fastsættes af Lokalunionen. 

En klub kan ikke deltage i regionale finaler og DM-finaler uden at have sat holdkort for alle deres stævner forinden.

Turneringsform:

Der spilles 2 mod 2 i alle kampe. Kampene afvikles offline i stævneform i klubhusene.
Der spilles to kampe med halvlegslængde på 6 min. Det er det samlede resultat fra de to kampe der er gældende og skal indberettes. 
Samlet kamptid inkl. opsætning/klargøring er 30-35 min.
Alle holdene medbringer selv controllere til deres kampe.

Holdene må vælge frit imellem alle tilgængelige klub- og landshold (ingen allstar-hold må
vælges). 

Det samme klub- eller landshold kan ikke vælges af begge hold - det er hjemmeholdet (ifl. kampprogrammet) der vælger først i kamp 1 og udeholdet der vælger først i kamp 2.

I månederne november til februar afvikles lokale kvalifikationsstævner. Hvert stævne har separat tilmelding. 

Fra kvalifikationsstævnerne kan man (som noget nyt) kvalificere sig direkte til årets DM-finaler. 
Antallet af pladser der spilles om afgøres af Lokalunionen.

Kvalifikationsstævner: 

Det er lokalunionen der sammensætter stævnerne.

Antallet af hhv. stævner, puljer og kampe afhænger af antallet af tilmeldte hold i

lokalunionen. Ligeledes kan et eller flere aldersgrupper sammenlægges, hvis det

muliggør en bedre turnering – dette afgøres af lokalunionen.

Hold som deltager udenfor deres egentlige aldersgruppe, kan ikke blive puljevindere og
kvalificere sig til regionale finaler eller Grand Finals i den aldersgruppe. De kan i stedet
spille regionale finaler og Grand Finals i den aldersgruppe, hvor de hører hjemme.

Kvalifikationsstævnerne vil typisk indeholde elementer af puljespil og/eller knockoutspil. 

Puljespil

 • En sejr giver 3 point.
 • Uafgjort giver 1 point.
 • Et nederlag giver 0 point.

Udeblivelse eller afbud til kampe resulterer i taberdømmelse (3-0) af det pågældende
hold.

I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to
eller flere hold i puljen opnået samme antal point, rangeres holdene i prioriteret
rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte
punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og
man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

Alt efter puljespillets organisering spilles der efter følgende regler:

Ved pointlighed placeres holdene efter (prioriteret rækkefølge):

 • I puljer hvor holdene mødes indbyrdes to eller fire gange:
  1) Færrest udeblivelser
  2) Flest kamppoint i indbyrdes kampe
  3) Bedste målforskel i indbyrdes kampe
  4) Flest scorede mål i indbyrdes kampe
  5) Flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
  6) Bedste målforskel i samtlige kampe
  7) Flest scorede mål i samtlige kampe
  8) Flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
  9) Flest vundne kampe.

 • I puljer hvor holdene mødes indbyrdes en eller tre gange:
  1) Færrest udeblivelser
  2) Bedste målforskel i samtlige kampe
  3) Flest scorede mål i samtlige kampe
  4) Flest kamppoint i indbyrdes kampe
  5) Bedste målforskel i indbyrdes kampe
  Side 7 af 12
  6) Flest scorede mål i indbyrdes kampe
  7) Flest vundne kampe

Knockout-kampe:

I en knockout-kamp (spilles stadig i dobbelt-kamp-format) er det kun vinderholdet (samlet målscore), som fortsætter i turneringen, mens taberholdet er ude af turneringen. 

I knockout-kampe med en samlet målscore, som ender uafgjort på tværs af de to kampe, afgøres vinderen ved at spille til første mål (Golden Goal) i en nystartet tredje kamp. Scores der intet mål i ordinær tid fortsætter denne tredje kamp med ’Golden Goal’ i forlænget spilletid og til sidst straffesparkskonkurrence. 
Vinderne fortsætter i turneringen. 


DM-finaler:
For aldersgrupperne U13-U16 og U17+ afholdes DM-finaler i marts/april.
En spiller kan kun optræde på et hold indenfor den samme aldersgruppe til DM-finalerne.

For at en spiller er spilleberettiget til et holds kampe i DM-finalerne skal spilleren have været spiller på holdet til det/de stævne(r), hvorfra det pågældende hold kvalificerede sig videre.

Her dyster de 8 bedste hold i hver aldersgruppe om hæderen som Danmarksmester i
DBU eFodbold.
Klubber som skal krydse Storebæltsbroen for at deltage i finalerne, tildeles et transportbidrag på 500 kr.. 


Kampregler:

Kampene afvikles i Kick-Off-mode 2v2 og klassisk kamp.
Kampene spilles som udgangspunkt uden online-form - medmindre alle tilstedeværende klubber er enige om at afvikle med online-form. Dette justeres ved hold-udvælgelsen ved at trykke ’∆’. Vær her opmærksom på ikke at aktivere ’90-mode’, hvor alle hold og spillere bliver
gjort lige gode.

Klubben er selv ansvarlig for at medbringe controllere til sine kampe.

Spilindstillinger

 • Halvlegslængde: 6 min
 • Sværhedsgrad: Verdensklasse
 • Spilhastighed: Hurtig
 • Hurtige udskiftninger: Til
 • Kameraindstilling: Tele Broadcast
 • HUD: Spiller Navn & Indikator
 • Spiller-indikator: Spillernavn
 • Radar: 2D
 • Skader: Fra
 • Offside: Til
 • Kort: Til
 • Hånd på bolden: Fra
 • Zoom ved kraftskud skal være 'Fra'

Derudover i rækkerne for U13-U16 og U17+:

 • Alle controllere skal være sat til 'Konkurrencespil'/'Competitive Master Switch'

Øvrige indstillinger som ikke er nævnt holdes på standard/default.

Valg af hold og taktik
Holdene må vælge frit imellem alle tilgængelige klubhold og landshold (ingen allstar-hold må vælges). Til børnestævnerne er der dog særlige regler for holdvalg - se under 'Børnestævner'.

Førstnævnte hold i kampprogrammet vælger hold først. Herefter vælger sidstnævnte
hold i kampprogrammet. Der kan ikke vælges om.
Herefter gives 5 min (stævneleder tager tid) til at justere sit hold – begge hold justeres
samtidig:

I denne fase er det tilladt:

 • At skifte spillere
 • At tilpasse taktik for hold og spillere

Det er ikke tilladt:

 • At lave tilpassede formationer – der må vælges imellem dem, der findes i spillet.

Under kampen
Når en kamp er startet er det kun kampens spillere, som må opholde sig på spillepladen
og imellem den og TV’et.

Det er tilladt at coache og rådgive under kampen – Men: husk at lade spillerne tænke
selv :-).

Det er ikke tilladt at pause kampen undervejs – med undtagelse af ved tekniske
problemer og udskiftninger.

Udskiftning kan ske ved ’hurtige udskiftninger’ eller ved højt og tydeligt udmelde
”Udskiftning næste gang”. Herefter må man pause ved næste spilstop (indkast, frispark,
hjørne eller lign.) og foretage sin(e) udskiftning(er). Når der først er trykket pause, må
begge hold skifte hvis de ønsker.

Det er ikke tilladt at trække tiden – boldbesiddelse på egen banehalvdel må ikke
overstige 5 spil-minutter.

Overtrædelse af reglerne giver en mundtlig advarsel fra stævnelederen – overtrædes
reglerne anden gang taberdømmes det pågældende hold.

Pauser
Der holdes 5 minutters pause imellem hver halvleg og imellem de to kampe, hvor holdene kan snakke sammen. Stævnelederen tager tid.

Afslutning af kampen
Uafgjorte kampe afsluttes også og indrapporteres som uafgjort (fx 4-4).

I knockout-kampe med en samlet målscore, som ender uafgjort på tværs af de to kampe, afgøres vinderen ved at spille til første mål (Golden Goal) i en nystartet tredje kamp. Scores der intet mål i ordinær tid fortsætter denne tredje kamp med ’Golden Goal’ i forlænget spilletid og til sidst straffesparkskonkurrence. 
Vinderne fortsætter i turneringen. 

Spillerne siger tak for kampen.
Stævnelederen er ansvarlig for at indberette kampenes resultater løbende eller senest
dagen efter stævnets afvikling. Resultater kan indberettes via DBU’s app eller KlubOffice.

Børnestævner - U8-U12:

For at udviske niveauforskelle og give flere lige kampe indføres et handicap-system. 

Holdene vil således få mulighed for at vælge bedre hold, hvis de er kommet skidt fra start til stævnet og omvendt:

Til stævnets start må alle fremmødte hold vælge klub- og landshold som har 4-stjernet rating i spillet. For hver sejr bliver de mulige hold-valg dårligere og for hvert nederlag bliver de mulige hold-valg bedre:

Vinder holdet sin første kamp, må de 'kun' vælge et hold med 3,5-stjernet rating i næste kamp. 
Taber holdet sin første kamp, må de vælge et hold med 4,5-stjernet rating til næste kamp.

Holdene udvikler sig efter afsluttet kamp - spilles der dobbeltkamp-format ændrer holdene sig altså også imellem de to kampe (og igen efter kamp 2). 
Dette princip fortsætter stævnet igennem. 
Uafgjorte kampe ændrer ikke på holdene. 

Afmelding og tvangsudtrækning af hold:

Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne
kontaktpersoner.


Karantæner:

Grove eller gentagne brud på turneringens regler kan resultere i karantæne til enkelte
spillere eller hele hold. En karantæne vil som minimum udelukke spilleren/holdet til
hele næste stævne.
Disse forhold afgøres af lokalunionen.

Regelændringer:

Regelændringer kan varsles når som helst. Disse træder i kraft i den efterfølgende spillerunde.

Bøder, protester & anker:

Protester/anker skal være afsendt af en af klubbens angivne kontaktpersoner. Der
betales et af lokalunionen fastsat gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.

Bøder og gebyrer (afbud, udtrækninger mm.):

1. Overtrædelse af aldersgrænse 300
2. Brug af ikke spilleberettiget spiller 500
3. Ikke rettidig indberetning af resultat 100
4a. Stævne-udeblivelser med afbud 200
4b. Stævne-udeblivelser - uden afbud 1.000
5. Holdet er årsag til kamps/stævnes afbrydelse 1.000 (min)
6. Protestgebyr 300
7. Ankegebyr 1.000