DBU Lolland-Falsters Turneringsreglement

I. Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator

§ 1 Gyldighed+

§ 1.1 Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs som udskrives af DBU Lolland-Falster. For kvinde- og ungdomsturnering, henvises til DBU Sjællands bestemmelser indenfor de enkelte områder.

§ 1.2 Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Lolland-Falster. Mail: info@dbulolland-falster.dk

§ 1.3 For DBU Lolland-Falster Futsal gælder dette reglement med de i spillereglerne for Futsal angivne præciseringer og afvigelser. Se DBU’s hjemmeside.

§ 1.4 Lokalunionerne kan i fællesskab vedtage særskilte reglementer for spil på andet underlag. Forefindes der ikke sådanne reglementer, gælder "Fælles Turneringsregler" med de af hensyn til spillet nødvendige ændringer og tilføjelser til afsnittene " III Turneringsordning", "VI Spilleberettigelse" og "VII kampens afvikling" også for turneringer, stævner og enkeltkampe på andet underlag end græs/kunstgræs, som udskrives, gennemføres og administreres af en af DBUs Lokalunioner eller flere af disse i fællesskab.

§ 1.5 For DBU Lolland-Falster Indefodbold gælder dette reglement med de i spillereglerne for Indefodbold angivne præciseringer og afvigelser. Se DBU’s Lolland-Falsters hjemmeside.

§ 2 Dispensationer fra regler+

§ 2.1 DBU Lolland-Falster afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne § § .

§ 3 Rækker administreret af andre end DBU Lolland-Falster+

§ 3.1 For hold i DBU’s rækker, gælder de for pågældende række fastsatte turneringspropositioner. Se DBU’s hjemmeside.

§ 3.2 Fællesrækkerne kvindeserie øst liga 2, U15 Drenge øst liga 2, U14 Drenge Liga 1 og 2, U13 Drenge Liga 1 og 2, U18 Piger Øst, U16 Piger Øst 1 og 2, U14 Piger Øst 1 og 2, U13 Piger Øst, samt pokalturneringen for U15 Drenge, U14 Drenge, U13 Drenge, U18 Piger, U16 Piger og U14 Piger administreres af DBU Sjælland. Det er herudover besluttet at øvrige kvinde- og ungdomshold på Lolland-Falster deltager i turneringer/rækker under DBU Sjælland. I de turneringer der administreres af DBU Sjælland, gælder Turneringsreglementet for DBU Sjælland med de præciseringer og afvigelser, der er indeholdt i turneringsbestemmelserne for disse rækker. Se DBU’s Sjællands hjemmeside.

§ 3.3 Fællesrækkerne U19 Drenge Øst, U17 Drenge Øst, U16 Drenge Øst, Reservehold U16 Drenge Øst, M+32 Øst og M+40 administreres af DBU København. Her gælder Turneringsreglement for København med de præciseringer og afvigelser, der er indeholdt i turneringsbestemmelserne for disse rækker. Se DBU’s Københavns hjemmeside.

II. Turneringsår

§ 4 Turneringsår og turneringsdele+

§ 4.1 Turneringsåret starter 1. juli og slutter 30. juni efterfølgende år – opdelt i to turneringshalvår (efterår og forår). De første 6 måneder betegnes 1. turneringshalvdel, de sidste 6 måneder 2. turneringshalvdel.

§ 4.2 En turneringsrække består af én eller flere turneringsdele. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én gang.

§4.3 Omkampe, op- og nedrykningskampe og finalekampe betragtes i enhver henseende som en del af turneringen.

III. Turneringsordning og deltagelse i turneringer

§ 5 Turneringsdeltagelse+

§ 5.1 En DBU Lolland-Falster-klub kan ansøge om deltagelse i en turnering udskrevet af en anden DBU lokalunion. Ansøgningen rettes til DBU Lolland-Falster der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den Lokalunion, der administrerer pågældende turnering til endelig godkendelse.

§ 6 Turneringsformer+

§ 6.1 Ordinære turneringer er fortløbende og med mindst én turneringsdel.

§ 6.2 Pokalturneringer afvikles på Cup-basis, hvor hver kamp skal have en vinder og kun rundens vindere går videre i turneringen frem til en finale.

§ 6.3 Holdstørrelsen er angivet for de enkelte turneringsrækker – er intet angivet er holdstørrelsen 11M.

§ 7 Aldersklasser+

§ 7.1 Herre Senior er alene for herrer og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.

§ 7.2 Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Kvinde”.

§ 7.3 Ungdom er U13 til og med U19 – Børn er yngre – og opdelt i Drenge henholdsvis Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. U19 er for spillere, der ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringsåret starter - og så fremdeles.

§ 7.4 I Ældre gælder følgende aldersgrænser:

Old Boys (M+32) er for herrer, der på spilledagen er fyldt 32 år.

Veteran (M+40) er for herrer, der på spilledagen er fyldt 40 år.

Masters (M+50) er for herrer, der på spilledagen er fyldt 50 år.

Oldies but Goldies er for herrer, der på spilledagen er fyldt 60 år.

§ 8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser+

§ 8.1 I rækker for Ældre må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – benyttes op til 2 spillere per kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver. Dog må der kun benyttes en spiller pr. kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver på Oldies but goldies.

§ 8.2 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte op til to spillere født i sidste halvår i årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata.

§ 8.3 I rækker for Drenge Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

§ 8.4 Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i § 8.2 og 8.3 tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende halvår.

§ 8.5 Øvrige dispensationer kan kun opnås efter begrundet ansøgning.
Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår.

§ 8.6 I pokalturneringerne for Ungdom har et hold mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte op til to spillere født i sidste halvår i årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning, at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata.

§ 9 Eftertilmelding af hold+

§ 9.1 Fristen for at eftertilmelde hold og få disse optaget er inden turneringsdelens 4. runde påbegyndes.

§ 10 Afmelding og tvangsudtrækning af hold+

§ 10.1 Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner. Klubben skal samtidig kunne dokumentere, at den har orienteret førstkommende modstander om afmeldingen.

§ 10.2 Hvis en klub vil afmelde et hold, skal det være klubbens lavest rangerede hold inden for den pågældende kategori - gælder dog ikke for hold i laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede. Hvis en klub i Herresenior får dispensation af DBU Lolland Falster til at trække et højere rangerende hold, kan klubbens lavere rangerende turneringsår ikke opnå oprykning samt kvalificere sig til slutspilskampe.

§ 10.3 Et hold der melder afbud til eller udebliver i 3 kampe samme halvår bliver tvangsudtrukket i HLF og HS1. I øvrige rækker kan man blive tvangsudtrukket. Turneringsudvalget tager stilling til hvert enkelt tilfælde. Bemærk at der gælder særlige regler i fællesrækkerne.

§ 10.4 Et hold, der afmeldes/tvangsudtrækkes af sin ordinære turneringsrække, kan ikke fortsætte i en pokalturnering udskrevet for samme aldersgruppe.

§ 10.5 Afmeldte/tvangsudtrukne holds klub hæfter fortsat for erstatninger og bøder.

§ 11 Pointgivning, stilling samt rækkevinder+

§ 11.1 Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag. Enhver kamp i en tællende række skal enten ende uafgjort eller have mindst én taber.

§ 11.2 Ved udeblivelse med eller uden afbud tildeles det ikke-udeblevne hold 3 point og målscoren 3-0 – det udeblevne hold anføres som udeblevet og tildeles 0 point og målscoren 0-3.

§ 11.3 DBU Lolland-Falster afgør, om en klubs lavere rangerende hold i samme aldersgruppe som det udeblevne hold, skal taberdømmes 0-3, hvis de har gennemført deres kamp samme ugedag. Dette gælder dog ikke kampe i laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

§ 11.4 DBU Lolland-Falster afgør tildeling af point og målscore i ikke-spillede kampe, ikke-færdigspillede kampe samt i kampe, hvor turneringsreglerne konstateres overtrådt.

§ 11.5 I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

§ 11.6 I turneringsrækker med lige antal turneringsdele er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste måldifference i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe 6) bedste måldifference i samtlige kampe 7) flest scorede mål i samtlige kampe 8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe 9) flest vundne kampe.

§ 11.7 I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) bedste måldifference i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste måldifference i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe.

§ 11.8 Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (pointgennemsnit) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (målgennemsnit) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

§ 11.9 Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold fastsætter DBU Lolland-Falster en finalekamp på neutral bane.

§ 11.10 Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.

§ 11.11 Udgår et hold efter at have spillet mindst 4 kampe i turneringen eller senere i turneringen bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Det udgåede hold placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore incl. de kampe, hvor holdet er medregnet som taber med 0-3 medmindre DBU Lolland Falster fastsætter andet. 

§ 11.12 Hold der udebliver fra en kamp, kan ikke blive puljevinder og/eller kan ikke kvalificere sig til oprykning. Tilsvarende gælder et hold, der forlader banen under en kamp. Hold der melder afbud til/udebliver fra kamp/e i efteråret, men slutter på en oprykningsplads- vil i foråret normalt være oprykningsberettiget dog uden at blive erklæret rækkevinder og vil ikke kunne deltage i afsluttende puljevinderkampe.

§11.13 Et hold, der frasiger sig retten til at rykke op, frasige sig samtidig retten til oprykning i efterfølgende turneringshalvdel/turneringsår. 

VI. Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæne

§ 12 Moderklub+

§ 12.1 En spillers moderklub forstås som den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens elektroniske spillercertifikat.

§ 12.2 En spiller kan i samme turneringshalvår kun deltage for én moderklub i turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs. Spilleren skal være medlem af denne moderklub, samt registreret og godkendt af DBU Lolland-Falster. Et klubskifte til en ny moderklub kan tidligst finde sted, således at spilletilladelse opnås her fra først følgende halvår.

§ 12.3 Fristen for klubskifte gælder ikke for deltagelse i DBU Lolland-Falster Futsal og DBU Lolland-Falster Indefodbold. Spillereglerne for disse angiver de præcise vilkår for at fravige reglerne om spillertilladelse.

§ 13 Deltagelse for andre klubber+

§ 13.1 Ved indgået aftale mellem flere klubber om at stille hold i fællesskab, kan spilleren deltage for moderklubben samt for de hold, der er omfattet af fællesskabet - men ikke for andre hold hos ikke-moderklub i fællesskabet.

§ 13.2 I turneringer for Ældre er det tilladt at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber. Registrering og godkendelse sker via KlubOffice som supplerende spilletilladelse og skal foreligge inden kampstart. En spiller kan kun deltage for én klub i samme turneringsrække for Ældre.

§ 13.3 En klub kan ansøge om tilladelse – supplerende spilletilladelse i KlubOffice – til at benytte en børne- eller ungdomsspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Det kan f.eks. være, at spilleren er skilsmissebarn og forældrene bor i to forskellige byer i to forskellige regioner i Danmark. Det kan også være, at spilleren går på en efterskole, hvor skolen ønsker at få et supplerende certifikat udstedt. Forholdet kræver spillerens moderklubs accept og tilladelsen gælder kun pågældende klub og kun pågældende halvår.

§ 14 Deltagelse i repræsentative kampe+

§ 14.1 Klubber er pligtige til at stille udtagne spillere til rådighed ved DBU’s repræsentative kampe og de pågældende spillere må ikke deltage for klubben i den af DBU samtidig angivne periode. Afbud til den repræsentative kamp frigiver ikke spilleren til deltagelse i kamp for sin klub, med mindre DBU afgør, at dette tillades.

§ 15 DBUs amatørbestemmelser+

§ 15.1 Der må som udgangspunkt kun deltage spillere, der opfylder DBU’s amatørbestemmelser.

§ 15.2 For klubber, hvis 1. hold deltager i DBU’s Herre-DM, må der på klubbens 2. senior samt 1. og 2. hold i Drenge for spillerens alder deltage spillere med en spillerkontrakt godkendt af DBU. Deltager klubben med et hold i DBU’s Reserveholdsturnering, kan kontraktspillere kun deltage på 2. senior i Herre LF-Serien og kun, hvis spilleren på spilledagen ikke er fyldt 21 år. Der gælder særlige regler for overbygningshold.

§ 16 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber+

§ 16.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken.

§ 16.2 Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Lolland-Falsters turneringer.

§ 16.3 En spiller skal have aktiveret sit Fodboldpas for at være spilleberettiget i kampe omfattet af dette reglement. En spiller, der ikke tidligere har spillet fodbold under DBU eller lokalunionerne, skal tildeles et elektronisk spillercertifikat ved sin indmeldelse. Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i sin første moderklub under DBU/DBU's lokalunioner. Klubben har ved indmeldelse af en sådan spiller pligt til at sikre sig, at spilleren ikke er oprettet i DBU's/DBU's lokalunioners database i forvejen.

§ 16.4 Hvis en spiller vil skifte til at spille kampe for en ny moderklub under DBU Lolland-Falster, anmoder den nye moderklub om spillerens elektroniske spillercertifikat via KlubOffice. Først når dette er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin nye moderklub. Det er en forudsætning, at spilleren er registreret og godkendt af DBU Lolland-Falster. Spilleren - for ikke-myndige spillere dennes forældre/værge - har pligt til at oplyse den nye moderklub om navnet på den tidligere, nu afgivende moderklub.

§ 16.5 Den afgivende moderklub skal elektronisk acceptere anmodningen om spillercertifikatet via KlubOffice, således at spillercertifikatet oversendes til den nye moderklub. Et spillercertifikat kan dog lovligt tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent.

§ 16.6 Reagerer den afgivende moderklub ikke indenfor en frist på 7 dage på anmodningen om at fremsende Spillercertifikat eller henviser til den i paragraf 16.6 angivne kontingentrestance, kan den nye moderklubs lokalunion på anmodning udstede et midlertidigt Spillercertifikat og den ikke reagerende klub kan idømmes bøde.

§ 17 Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU klub samt for ikke-danske statsborgere+

§ 17.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken.

§ 17.2 Ved klubskifte fra grønlandsk klub skal den nye moderklub kontakte DBU Lolland-Falster, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.

§ 17.3 Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – incl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej - skal indsendes til DBU, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse.

§ 17.4 Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i den danske klub ikke er fyldt 10 år, er undtaget fra kravet om at indhente spilletilladelsen og må spille med det samme.

§ 18 Rangering af en klubs hold+

§ 18.1 Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp.

§ 18.2 For Herre, Herre Ældre og Drenge Ungdom gælder følgende rangering :

Superligaen – 1. division – 2. division – Danmarksserien –> U19 Drenge Liga – Divisionen - 2. division øst – 3. division øst –> Sjællandsserien -> Lolland-Falster Serien -> DBU Sjællands U19 Drenge Mester -> Serie 1 –> U17 Drenge Liga – Divisionen -> Serie 2 -> U17 Drenge 2. division Øst – 3. division Øst –> Serie 3 – 8M -> Old Boys -> Veteran -> U-16 drenge ->U15 drenge 1. division øst -> U17 Drenge 1 – 8M -> U15 Drenge 1 – 8M –> U-14 drenge øst 1 og 2 ->U14 drenge 1 – 8M -> U-13 drenge øst 1 og 2 ->U13 Drenge 1 – 8M. Rækker for Børn indgår ikke i rangeringen.

§ 18.3 For Kvinde og Piger Ungdom gælder følgende rangering:

Kvinde Elitedivisionen – 1. division –> Kvinde øst –> U-19 pige øst-> U17 Pige DM -> DBU Sjælland Serie 1 –> DBU Sjælland U17 Pige øst -> DBU Sjælland Serie 2 -> DBU Sjælland U17 Piger -> U17 Piger 8M -> U-15 pige øst->U15 Piger 8M Række 1 – Række 2 -> U13 Piger 8M. Børn indgår ikke i rangeringen.

§ 18.4 Deltager en klub med mere end ét hold i samme række er den indbyrdes rangering mellem disse fastlagt gennem den fortløbende nummerering, hvor laveste nummer betragtes som højest rangeret hold.

§ 18.5 For piger, der deltager på både pige- og drengehold, er rangering i prioriteret rækkefølge 1) aldersklasse 2) Drenge for samme aldersgruppe rangeres højere end Piger uanset rækkebetegnelser og holdstørrelser.

§ 19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet+

§ 19.1 En spiller må kun deltage i én tællende turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag ; d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.

§ 19.2 Reglerne i § 19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil eller lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, når spilleren deltager på samme hold.

§ 19.3 Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.10 til at spille på dette lavere rangerede. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår såvel som mellem 2 turneringsår.

§ 19.4 Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker. Dog gælder reglen om at skulle spilles fri mellem hold i samme aldersklasse for Ældre.

§ 19.5 Reglen om at skulle være spillet fri gælder ikke deltagelse i U21 Herre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker – ligesom deltagelse på U21 Herre ikke er omfattet af reglen om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag. Det er en forudsætning, at spilleren ikke har karantæne.

§ 19.6 Reglen om at skulle være spillet fri gælder ikke deltagelse i ungdomspokalkampe. Her må alle, der opfylder aldersbetingelser deltage frit – forudsat de ikke har karantæne gældende i pokalturneringen - og vil heller ikke skulle spilles fri for efterfølgende at kunne benyttes i den ordinære turnering.

§ 19.7 I kampe i Herre Serie 3 og Herre 8-mands er det tilladt frit at benytte op til tre spillere fra hold, der ikke er rangeret højere end Serie 2. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende. Det er en forudsætning, at deltagelsen fremgår af holdkortet.

§ 19.8 Ungdoms-spillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de deltager på ét hold i en ældre årgang incl. på et seniorhold – her forudsat aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

§ 19.9 For spillere under 21 år samt for reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspiller i Herre-DM henholdsvis Kvinde-Elitedivisionen, gælder lempeligere regler, som er angivet i DBU’s propositioner for disse rækker.

§ 19.10 En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

§ 19.11 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.

§ 19.12 Nedrykning af spillere fra højere rangeret hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangeret hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes:

Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp

Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe

Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe

Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe

Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe

Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe

Holdene i laveste Herre 11M/Kvinde 11M betragtes som sideordnede i denne sammenhæng.

Omkampe, op- og nedrykningskampe, finale- og pokalkampe betragtes med hensyn til anvendelse af spilleres som turneringskampe, således at en spiller, der rykkes ned fra et højere rangeret hold i en af disse kampe, når disse afvikles efter at den ordinære turnering er færdigspillet, skal leve op til kravene om at have været spilleberettiget eller deltaget i det ovenfor nævnte antal kampe, der udregnes på baggrund af antallet af kampe i den ordinære turnering.

§ 19.13 Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Lolland-Falster gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangeret hold for at forstærke dette på unfair måde.

§ 20 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne+

§ 20.1 I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU Lolland-Falster en karantænedom på et antal spilledage eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet. Den påsatte dommer eller døm-selv dommer skal senest 2. hverdag efter kampen indberette udvisningen/bortvisningen.

§ 20.2 Varigheden af en karantænedom på et antal spilledage udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantænedage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de turnering(er), karantænen omfatter.

§ 20.3 Såvel klub som en udvist/bortvist, der på tidspunktet for karantænens ikrafttræden er myndig, har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.

§ 20.4 Karantæne i en tidsbestemt periode gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer og alle aldersklasser.

§ 20.5 Karantæne i en tidsbestemt periode eller af en varighed på seks eller flere spilledage gælder alle kampe i samtlige turneringer og afsones i de førstkommende kampe for pågældende hold uanset hvilken turnering de afvikles i.

§ 20.6 Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i den ordinære turnering gælder alle kampe i den ordinære turnering og afsones alene i den ordinære turnering.

§ 20.7 Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i en pokalkamp eller DBUs U21 turnering afsones alene i samme turnering. DBU Sjællands pokalturneringer betragtes her som en helhed, således at karantænen gælder samtlige pokalkampe i perioden – men afsones alene på det hold, hvor udvisningen/bortvisningen fandt sted

§ 20.8 Ikke afviklede karantænedage i pokalturneringen overføres til samme holds deltagelse i den ordinære turnering, herunder til DBUs ungdomsrækker.

§ 20.9 Ikke afviklede karantænedage i DBUs U21-turnering overføres for spillere til klubbens bedste hold for den pågældende spillers årgang og for ledere/trænere til 1. senior.

§ 20.10 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

§ 20.11 Trækkes holdet fra turneringen, afgør DBU Lolland-Falster på anmodning, hvorledes resterende karantænedage afsones.

§ 20.12 Resterende ikke-afsonede karantænedage overføres til efterfølgende turneringsår.

§ 20.13 For personer, der forlader en moderklub med "ikke-afsonet" karantænedag(e), gælder, at den resterende karantænedom afsones i den nye moderklub på et tilsvarende rangeret eller nærmeste højere rangerede hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.

§ 20.14 En spiller, der det efterfølgende turneringsår rykker op i en ny aldersklasse med ikke-afsonede karantænedage, afsoner de resterende karantænedag(e) på det nærmest højere rangerede hold, subsidiært aldersklassens 1. hold.

§ 20.15 For spillere, der har opnået tilladelse til at deltage for anden klub udover sin moderklub, gælder at karantæneperioden har virkning i begge klubber. De involverede klubber har gensidig orienteringspligt over for hinanden om forholdet.

§ 20.16 I tilfælde af karantæne til en træner/leder/official, skal følgende retningslinier overholdes: 

Karantænen gælder fra al dansk fodbold på den spilledag (i den periode) karantænen afsones. 

Pågældende må på karantænedagen fra 1 time før kick-off og indtil slutsignalet har lydt, ikke befinde sig tættere på holdet end øvrige tilskuere. Alle former for coaching er ikke tilladt. 

Vedkommende må således i det pågældende tidsrum hverken være tilstede på udskiftningsbænken, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte eller indirekte coaching kan finde sted.

Under sit ophold på tilskuerpladsen skal træneren udvise passende opførsel. 

Første gang en træner, official eller andre bortvises, vil der ikke blive truffet foranstaltninger overfor klubben. 

I gentagelsestilfælde vil foranstaltningen overfor den bortviste blive skærpet, ligesom der vil blive truffet foranstaltninger overfor klubben.

Ikke afviklet karantæne overføres til ny sæson.

§ 21 Kommentarer til udvisning/bortvisning+

§ 21.1 Klubbens skriftlige kommentarer til udvisning/bortvisning skal være DBU Lolland-Falster i hænde senest 2. hverdag efter kampen. Eventuelle indsigelser til karantænedomme skal være DBU Lolland-Falster i hænde senest 2. hverdag efter meddelelse er afsendt til klubben, og indsigelsen har aldrig opsættende virkning.

VII. Fastsættelse af kampe og kampes afvikling

§ 22 Planlægning af kampprogram+

§ 22.1 Førstnævnte hold i turneringsprogrammet betegnes hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold.

§ 22.2 Der skal minimum være afsat 15 minutter fra forrige kamps afslutning (beregnet efter fuld spilletid og 5 minutters halvlegspause) til næste kamps start på samme bane. For pokalkampe skal der afsættes minimum 60 minutter, fortsat regnet efter fuld ordinær spilletid.

§ 22.3 Kampstart skal fastsættes så tidligt, at kampen kan færdigspilles inden solnedgang – med mindre kampen er fastsat/aftalt til afvikling på bane med el-lys.

§ 23 Brug af kunstgræsbaner+

§ 23.1 Hjemmehold kan afvikle kampen på kunstgræsbane under forudsætning af, at DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber er opfyldt. Underlaget skal enten være af udelukkende naturligt, udelukkende kunstigt eller en integreret kombination af kunstigt og naturligt materiale (hybrid). Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at anvende to forskellige rene overflader på en bane, f.eks. kunstgræs i målfelterne og naturligt græs på den øvrige bane. Derimod kan det være tilladt at anvende en blanding af naturligt græs og kunstgræs (hybrid) i f.eks. målfeltet og naturligt græs på den øvrige bane – hvis der ikke er synlige eller mærkbar overgang mellem de to overflader. 

§ 24 Fratagelse af hjemmebane+

§ 24.1 Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse/udvandring kan DBU Lolland-Falster afgøre, at holdet skal fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette skal dette meddeles den berørte klub og DBU Lolland-Falster senest 8 dage efter pågældende kamp.

§ 25 Flytning af kampe+

§ 25.1 Flytning af dommerpåsatte kampe kræver DBU Lolland-Falsters accept og er evt. ledsaget af et gebyr. Anmodningen fremsendes elektronisk via KlubOffice senest 7 dage før kampen er programsat eller ved at kontakte DBU Lolland-Falsters administration. Flytning har først virkning, når accept fremgår i KlubOffice eller på anden vis tilgår klubber. 

§ 25.2 For at blive registreret som en lovlig flytning, skal DBU Lolland-Falster på hverdage underrettes senest kl. 12 samme dag, som kampen skal spilles. Ved flytning af en planlagt kamp i weekenden, skal DBU Lolland-Falster turneringsafdeling dog underrettes senest kl. 12 fredagen før weekenden. Ved uenighed er det først planlagte spilletid gældende. Det hold der ikke møder op taberdømmes.

§ 25.3 Klubberne kan uden at skulle indhente accept fra DBU Lolland-Falster indbyrdes aftale at flytte en dommerpåsat kamp frem i forhold til turneringsprogrammets fastsættelse. Anmodningen foregår via KlubOffice senest 7 dage før kampen er programsat. Alternativt kontaktes DBU Lolland-Falster. En kamp må ikke blive flyttet til at blive spillet senere end sidste programsatte spillerunde i rækken. Kampe programsat i rækkens sidste spillerunde må ikke flyttes.

§ 25.4 For kampe, hvor DBU Lolland-Falster har meddelt ikke at påsætte dommere - ”døm-selv-kampe” - sker flytning af kampe ved fremsendelse af anmodning/accept mellem de involverede klubber. Kan der ikke opnås enighed mellem de to hold fastsætter DBU Lolland-Falster spilletidspunkt og –sted.

§ 25.5 Flytning til efter holdets sidste programsatte kamp i en turneringsrække såvel som flytning af en kamp fra et halvår til et andet kan ikke accepteres. DBU Lolland-Falster vil på egen foranledning kunne foretage sådanne flytninger.

§ 25.6 DBU Lolland-Falster kan fastsætte et ændret spilletidspunkt med et varsel på otte dage til klubberne i alle dommerpåsatte kampe.

§ 25.7 Skal en klub afgive to eller flere spillere til en af DBUs repræsentative kampe er den berettiget til at få flyttet en kamp på samme underlag som den repræsentative kamp afvikles på. Er der tale om ungdomsspiller(e), som i klubregi anvendes på seniorhold, har klubben ingen krav på flytning af en seniorkamp.

§ 25.8 DBU Lolland-Falster afgør i alle tilfælde om en kamp kan flyttes.

§ 26 Arrangement af kampe+

§ 26.1 Kamparrangøren er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab samt levere flagene til evt. linjedommere.

§ 26.2 Hjemmehold er kamparrangør med mindre DBU Lolland-Falster – f.eks. ved angivelse af andet spillested og anden arrangørklub - har fastsat andet. Er kampen fastsat til neutral bane møder begge hold med mindst én bold og førstnævnte hold betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer, indberetningspligt m.v.

§ 26.3 Ved kampe hos klubber med flere anlæg skal hjemmeholdet angive det præcise spillested i KlubOffice – eller på anden måde sikre sig, at udeholdet og dommeren er bekendt med spillestedet.

§ 26.4 Kampe med påsat dommertrio skal afvikles på indhegnede baner, - som minimum med til lejligheden opsat snor. For kunstgræsbaner gælder, at overgangen mellem flisebelægning og kunstgræsunderlaget fungerer som ”indhegning” og her stilles ikke krav om opsat snor.

§ 26.5 Hvis begge hold er enige, kan en kamp spilles på grusbane eller kunstgræsbane, der ikke opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber.

§ 26.6 I særlige tilfælde kan DBU Lolland-Falster afgøre, at en kamp skal spilles på kunstgræsbane og i el-lys, - evt. også på neutral bane.

§ 27 Dommere+

§ 27.1 DBU Lolland-Falster påsætter dommere til følgende rækker: Alle 11 mands kampe, 8-mands Herre, 8-mands Veteran og 8-mands Masters - øvrige kampe er ”døm-selv” kampe.

§ 27.2 Hjemmeholdet har pligt til at sørge for dommer/kampledere til ”døm-selv kampe”. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Lolland-Falster en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 27.3 Både hjemme- og udehold skal stille en "linjedommer", hvis kampens dommer ønsker det. Dette gælder kun i kampe, hvor der ikke allerede er påsat neutrale linjedommere.

§ 27.4 Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 15 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe en evt. erstatningsdommer. De to hold har pligt til at medvirke positivt til at kampen alligevel gennemføres - og hjemmeholdet indberetter såvel en dommerudeblivelse som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter spilledagen, hvorefter DBU Lolland-Falster træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 27.5 Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.

§ 27.6 Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.

§ 28 Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe.+

§ 28.1 Kamparrangøren har ansvaret for kampens afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere.

§ 28.2 Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det skal dommerens indberetning være DBU Lolland-Falster i hænde senest 1. hverdag efter kampen, hvorefter DBU Lolland-Falster træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 28.3 Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille kampen til ende.

§ 28.4 Dommeren har ret til at påbyde officials såvel som tilhængere og andre tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på anviste steder op til banen.

§ 29 Aflysning af kampe+

§ 29.1 Aflyser en banemyndighed en kamp, skal arrangørklubben underrette modstander samt DBU Lolland-Falster om aflysningen, så snart den er meddelt denne af banemyndigheden. Tilgår meddelelsen om aflysningen arrangørklubben efter DBU Lolland-Falsters træffetid, skal underretningen af DBU Lolland-Falster ske senest hverdagen efter, hvorefter DBU Lolland-Falster træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 29.2 Aflyses en kamp i 1. turneringsdel skal kampen om muligt gennemføres samme spilledag på udeholdets bane – evt. med ændring af spilletidspunktet, ligesom DBU Lolland –Falster skal orienteres.

§ 29.3 De to hold har syv dage - for pokalkampe to dage - til i enighed at fremsende forslag til nyt spilletidspunkt. I modsat fald fastsætter DBU Lolland-Falster spilletidspunkt og -sted.

§ 30 Afbud til kamp+

§ 30.1 Et afbud skal være meddelt såvel DBU Lolland-Falster som modstanderholdet senest 2 hverdage før planlagt kampstart for at være rettidigt. (udeblivelse med afbud).

§ 30.2 Hvis en klub en ugedag er ude af stand til at stille et af sine tilmeldte hold, skal det være lavest rangerende hold inden for pågældende kategori, der melder afbud - dog ikke gældende i laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

§ 30.3 Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

§ 31 Udeblivelser til og udvandring fra kamp+

§ 31.1 Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstander frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberetter dommeren til DBU Lolland-Falster holdet som udeblevet og DBU Lolland-Falster kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

§ 31.2 Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU Lolland-Falster træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 32 Banen+

§ 32.1 Baner til 11M kampe skal opfylde kravene i Fodboldloven – nyeste udgave – omkring størrelse, opmærkning, mål, markeringer. For at opnå ensartede turneringsvilkår i 11M er indført standardstørrelse for Seniorkampe = 105m x 68m. Det accepteres, at 11M kampe afvikles på baner med mål = 102m x 65 m, såfremt der er tale om baner anlagt før 2012.

§ 32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11 indgår i de særlige regler for disse.

§ 33 Kampens start og spillemæssige afvikling+

§ 33.1 Reglerne for kampens begyndelse og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 – og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i spillereglerne for disse.

§ 33.2 En 11M kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.

§ 33.3 Dommeren har mulighed for at afbryde en kamp undervejs ved uvejr og herunder beslutte hvornår og om kampen kan genoptages umiddelbart efter. Dommeren har pligt til ved afbrudt og ikke-genoptaget kamp i en tællende turnering senest 1. hverdag efter kampen at underrette DBU Lolland-Falster om forholdet med angivelse af stillingen, resterende spilletid samt evt. udviste spillere, hvorefter DBU Lolland-Falster træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 34 Spilletid og forlænget spilletid+

§ 34.1 Spilletiden er 90 minutter for 11M kampe gælder for Senior samt U19 Drenge/Piger.

§ 34.2 Spilletiden er 80 minutter for 11M kampe i U18, U17 og U16 Drenge/Piger.

§ 34.3 Spilletiden er 70 minutter for 11M kampe i Old Boys (M+32), Veteran (M+40), Masters (M+50), U15 og U14 Drenge/Piger.

§ 34.4 Spilletiden er 60 minutter for øvrige 11M kampe.

§ 34.5 11M kampe afvikles med sidebytte som 2 halvlege, der hver er fastsat til halvdelen af angivet spilletid. Halvlegspausen må ikke overstige 5 minutter uden dommerens tilladelse – men må dog aldrig overstige 15 minutter.

§ 34.6 I kampe, hvor der skal findes en vinder, anvendes forlænget spilletid og om nødvendigt straffesparkskonkurrence med mindre DBU Lolland-Falster har fastsat andet i det konkrete tilfælde. Den forlængede spilletid spilles umiddelbart efter den ordinære spilletid og er i 90 minutters-kampe 30 minutter - 2 halvlege à 15 minutter – og i øvrige kampe 20 minutter - 2 halvlege à 10 minutter.

§ 34.7 Reglerne for afvikling af straffesparkskonkurrence følger Fodboldloven - nyeste udgave.

§ 35 Antal spillere+

§ 35.1 Antallet af reserver følger Fodboldloven – nyeste udgave. Reservers navne skal meddeles dommeren på banen inden kampens start, og alle spillere kan udskiftet og sættes ind igen.

§ 35.1.1 Lokalunionen kan fastsætte andre regler for antal reservespillere i specifikt angivne rækker/aldersklasser.

§ 35.1.2. Et hold må maksimalt have tre reserver. (Se dog § 35.1.1) og fem officials med på reservebænken. Disse op til tre reserver og op til fem officials betragtes som spillet spillet vedkommende jf. Fodboldlovens bestemmelser.

§ 36 Særlige spilleregler for 8M, 5M og 3M+

§ 36.1 DBU Lolland-Falster har udfærdiget spilleregler for 8M Senior og Ældre. Se under “Turneringer og stævner” og “Love og regler” på hjemmesiden for at finde de “Særlige bestemmelser”.

§ 36.2 DBU Lolland-Falster har udfærdiget spilleregler for 8M Ungdom. Se under “Turneringer og stævner” og “Børn U4-U12” på hjemmesiden.

§ 36.3 DBU Lolland-Falster har udfærdiget spilleregler for 5M Børn. Se under “Turneringer og stævner” og “Børn U4-U12” på hjemmesiden.

§ 36.4 DBU Lolland-Falster har udfærdiget spilleregler for 3M Børn. Se under “Turneringer og stævner” og “Børn U4-U12” på hjemmesiden.

§ 37 Boldstørrelse+

§ 37.1 I 11M for U15 piger samt U14 drenge og evt. yngre anvendes en mindre og lettere bold end Fodboldloven foreskriver. I øvrige 11M kampe følger krav til bolden dem der er angivet i Fodboldloven – nyeste udgave.

§ 38 Spilledragt, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.+

§ 38.1 Et holds markspillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve.

§ 38.2 Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

§ 38.3 Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal udeholdet skifte til anden farve.

§ 38.4 Stiller hjemmeholdet op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår skiftepligten til hjemmeholdet.

§ 38.5 Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette.

§ 38.6 Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige.

§ 38.7 Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ.

§ 38.8 Officials og reserver skal bære overtræksveste eller anden ens beklædning, således at dommeren før kampen kan sikre sig, hvem der er spillet vedkommende.

§ 38.9 Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen.

§ 38.10 Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne og udgøre en rimelig grad af beskyttelse. En benskinne skal være designet til netop dette formål for at være lovlig.

§ 38.11 Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Dog tillades det i kampe omfattet af dette reglement, at spillere kan tildække smykker (øreringe, piercinger og festivalarmbånd) med tape, såfremt dommeren vurderer, at denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre.
Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende forlade banen, indtil forholdet er bragt i orden.

§ 38.12 Fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, håndhæves ikke. I kampe omfattet af dette reglement er det tilladt at en spiller at spille i lange bukser.

VIII. Kampens indberetning

§ 39 Holdkort+

§ 39.1 I de turneringsrækker, hvor DBU Lolland-Falster har fastsat, at der skal udfyldes holdkort sker dette elektronisk gennem klubbens spillerregistrering. Begge hold skal udfylde holdkortet elektronisk inden det angivne tidspunkt for kampens start. Såfremt en klub af tekniske (force majeure) årsager ikke når at udfylde det elektroniske holdkort inden kampstart, skal klubben udfylde holdkortet på papir, således at dette kan forevises modstanderholdet senest i halvlegspausen.

§ 39.2 Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede reservespillere inden 7 timer efter det i KlubOffice angivne tidspunkt for kampens start. I modsat fald vil disse i forhold til op/nedrykning af spillere være bundet af kampen uagtet de ikke har deltage på banen.

§ 39.3 En klub kan ved henvendelse til DBU Lolland-Falster 1. hverdag efter kampen få ændret eventuelle fejlindtastninger på holdkortet i henhold til de regler og retningslinjer, der fremgår af DBU Lolland-Falsters holdkort regulativ. Såfremt en sådan henvendelse ikke er foretaget 1. hverdag efter kampen vil disse spillere i forhold til op/nedrykning af spillere være bundet af kampen, uagtet de ikke har deltaget i kampen.

§ 39.4 Kun spillere påført holdkortet må benyttes i kampen.

§ 40 Resultatindberetning+

§ 40.1 Resultatindberetning sker i KlubOffice, på App eller på "Mit DBU". Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet på spilledagen. Ved teknisk problem under/ved indberetningen - skal DBU Lolland-Falster senest førstkommende hverdag orienteres herom.

§ 40.2 Fristen for anmodning om ændring af et indberettet resultat er 2. hverdag efter sidste spilledag for turneringsrækken.

 

§ 41 Advarsler og udvisninger+

§ 41.1 Ved en advarsel ("gult kort") tildeles en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter. Såfremt en tidsbegrænset udvist spiller spiller modtager sin anden advarsel eller direkte udvisning. (rødt kort), mens han er tidsbegrænset udvist, fortsætter holdet med en spiller færre resten af kampen. En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den første), kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren, som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning, kan ikke længere deltage i spillet og er udvist (rødt kort).

§ 41.2 Ved udvisning ("rødt kort") skal dommeren indberette denne til DBU Lolland-Falster, som skal have indberetningen i hænde senest 2. hverdag efter kampen. Indberetning sker via App eller “Mit DBU”.

IX. Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe

§ 42 Gebyr ved protester og anker+

§ 42.1 I forbindelse med protester og anker skal det af DBU Lolland-Falster fastsatte gebyr indbetales/overføres særskilt til DBU Lolland-Falster. Se gebyrer på hjemmesiden eller kontakt DBU Lolland-Falster. Brug anke formular på hjemmesiden.  Se gebyrer på hjemmesiden eller kontakt DBU Lolland-Falster.

§ 43 Kampes økonomi+

§ 43.1 Arrangørklubben kan tage entre til kampe med mindre at DBU Lolland-Falster i det konkrete tilfælde har pålagt kamparrangøren andre/særlige entrebestemmelser.

§ 43.2 En tilrejsende klub har krav på gratis adgang til kampe, hvori klubben deltager, for 20 personer incl. spillertruppen. Der skal altid gives gratis adgang til indehavere af DBU Lolland-Falsters adgangskort og DBUs særlige adgangshjemler samt til indehavere af de af banens kommunale myndighed udstedte adgangskort.

§ 43.3 Dommerudgifterne følger den til enhver tid gældende aftale om omkostningsgodtgørelse. Dommerudgifter faktureres hjemmeholdets konto hos DBU Lolland-Falster.

§ 43.4 Arrangørklubben afholder alle øvrige udgifter ved kamparrangementer – ligesom tilrejsende klub selv afholder sine rejseudgifter. I tilfælde af at en klub udebliver fra en kamp, og dommeren eller dommerne er mødt frem på spillestedet, beslutter DBU Lolland-Falster om den fulde dommerudgift tilfalder den udeblevne klub.

§ 43.5 Ved bestilling af dommer gennem DBU Lolland-Falster til “døm-selv” kampe, tillægges et af DBU Lolland Falster fastsat gebyr til dommerudgifterne.

X. Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker

§ 44 Overtrædelser+

§ 44.1 En leder der er vidende om, at hans/hendes klubs hold eller en spiller fra dette har overtrådt reglerne, er forpligtet til at indberette dette til DBU Lolland-Falster.

§ 44.2 Forseelser, begået af spiller, træner/leder eller tilhænger fritager ikke en klub for sanktion. Ledere/trænere bedømmes for samme forseelse normalt hårdere end spillere.

§ 45 Sanktioner+

§ 45.1 Mulige sanktioner er a) Irettesættelse ; b) Misbilligelse ; c) Bøde; d) Udelukkelse ; e) Karantæne ; f) Taberdømning ; g) Fradømmelse af point(s) og ansættelse af anden (normalt 0-3) og ringere målscore end den i en kamp tilspillede ; h) Fratagelse af ret til at spille på hjemmebane ; i) Annullering af kamp ; j) Fratagelse af oprykningsret og/eller ret til at blive erklæret rækkevinder ; k) Fratagelse af ret til at kunne deltage/søge deltagelse i specifikt angivne turneringsrækker i efterfølgende turneringshalvår.

§ 45.2 Manglende besvarelse af DBU Lolland-Falsters skriftlige forespørgsler inden for en samtidig fastsat tidsfrist kan sanktioneres med bøde, der kan fordobles ved hver efterfølgende rykker.

§ 46 Protester og anker+

§ 46.1 Protester/anker skal være underskrevet en af klubbens bestyrelsesmedlemmer, der er registreret med kontaktinformation i KlubOffice. Samtidig med afleveringen af protesten/anken betales et af DBU Lolland-Falster fastsat gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.

§ 46.2 Anker til karantænedomme skal indleveres senest 2. hverdag efter meddelelse er afsendt til klubben.

§ 46.3 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører bane eller arrangement af kampen. Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer og modparten inden kampen.

§ 46.4 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU Lolland-Falster efterfølgende bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Fodboldloven forkert, kan DBU Lolland-Falster altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 46.5 Protester skal indleveres senest 8 ugedage efter kampen, når protesten vedrører andre forhold - denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen, hvis der er tale om det pågældende holds sidste kamp i turneringsrækken eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp. Fristen for protester indgivet imod administrative afgørelser om at taberdømme et hold på grund af manglende udfyldelse af holdkort er 8 dage fra modtagelsen af denne afgørelse. Er der tale om protest over benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller(e) skal disse i protesten være angivet specifikt. Brug af foto og video kan anerkendes som dokumentation.

§ 46.6 DBU Lolland-Falsters afgørelser angiver vilkår – evt. gebyr og tidsfrist - og retningslinier for at anke. Protester/anker afvises, hvis tidsfristen ikke er overholdt eller et gebyr ikke er rettidigt indbetalt – med mindre DBU Lolland-Falster vælger at tage sagen sag op også efter udløbet af tidsfrister.

§ 46.7 Nedlagt protest/iværksat anke af en disciplinær afgørelse (f.eks. karantæne) har i intet tilfælde opsættende virkning, bortset fra de i DBU’s love omfattede tilfælde.

§ 46.8 DBU Lolland-Falster afgør om det indbetalte gebyr skal tilbagebetales efter end behandling. Dog sker altid tilbagebetaling, hvis en protest/anke efterkommes fuldt ud.

§ 46.9 Sanktioner af alvorligere karakter kan indankes for DBU. Det gælder a) Bøder, erstatninger m.v. over kr. 5.000; b) Udelukkelse på mere end 11 spilledage; c) Udelukkelser af mere end 6 måneders varighed. DBU Lolland-Falster skal ved andre sager/sanktioner give sin tilladelse til at disse kan indankes for DBU.

§ 46.10 Fristen for at indanke til DBU er 14 dage fra modtagelsen af DBU Lolland-Falsters endelige afgørelse. Alle sager til DBU i forbindelse med anker skal indsendes gennem DBU Lolland-Falster. Det gælder også sager fra DBU Lolland-Falster-klub vedrørende DBU Sjælland-rækker samt fællesrækker administreret af DBU København/DBU Sjælland.

§ 46.11 Alle sager er endeligt afgjort efter at de angivne ankeinstanser er udnyttet eller tidsfristerne udløbet.

Bilag 1 - Områder

Retningslinjer+

1: Lokalunionernes områder er følgende kommuner:

DBU Bornholm: Bornholms Kommune.

DBU København: København, Frederiksberg, Gentofte, Tårnby, Dragør.

DBU Lolland-Falster: Lolland, Guldborgsund (+ Bogø).

DBU Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø.

DBU Sjælland: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Vallensbæk, Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg (- Bogø).

DBU Jylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Aabenrå, Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg, Århus, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerlands, Aalborg.

2: En lokalunion må ikke som medlemmer optage klubber, hvis hjemsted er under en anden lokalunions område, medmindre den pågældende lokalunion giver sit samtykke.

3: Klubber, der ved dette fællesreglements oprettelse er medlem under en anden lokalunion, kan dog forblive som medlem af denne.

4: Kun de under den enkelte lokalunion stående klubber kan deltage i dennes turneringer. Hold fra andre lokalunioner kan dog deltage, hvis tilladelse foreligger fra disse.

Bilag 2 - Reklameregulativer

Cirkulære nr. 106 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse+

1. Nærværende cirkulære omfatter regler for reklamer på spilledragt, træningsdragt m.v., som bæres under eller i forbindelse med kampe i Herre-DM og i de afsluttende runder i Herre-LP. Tilsvarende regler gælder for DBUs øvrige turneringer. Der vil dog i disse turneringer, af administrator, kunne dispenseres fra nedenstående regler.

2. I dette cirkulære defineres reklame som alle markeringer på dragten, der kan henføres til identifikation af bl.a. virksomheder, produkter, klubber m.v., herunder firmamærker, navne, logoer og kendemærker el. lign. Det felt, hvori selve reklamen optræder medregnes til reklamens størrelse, såfremt feltets farve helt eller delvist adskiller sig fra dragtens farve.

3. Spillerdragter må indeholde dekorative elementer, forudsat at sådanne elementer ikke giver et visuelt indtryk af:

a) et fabrikant-, sponsor- eller tredjemandsdesign, varemærke, logo eller anden form for kendetegn;

b) et land, en religion eller et sammenligneligt symbol.

Følgende elementer betragtes som dekorative:

 • billeder;
 • illustrationer;
 • andre symboler.

Bogstaver og tal må ikke benyttes om en del af et dekorativt element.

Et dekorativt element må kun indarbejdes i spilledragten via en af følgende teknikker:

 1. skyggevævning;
 2. tone i tone tryk;
 3. prægning i metervaren

Der er ingen begrænsninger med hensyn til antal, placering og størrelse af et dekorativt element, så længe det ikke influerer på spilledragtens farve eller nummerets læsbarhed.

4. Det højst tilladte antal og størrelse på reklamer, som bæres under spillet på spillepladsen, er følgende:

Trøje:

Bryst

Max. 750 cm2 til reklamer og tøjmærkenavn/fabrikantlogo, dog max. 3 stk. i alt. Max. 100 cm2 til klublogo.

Max. 40 cm2 til byvåben.

Ryg

Max. 220 cm2, dog max. 1 stk. i alt. Max. 40 cm2 til byvåben.

Skulder

1 fælles reklame for alle hold i en division

(enkelte hold kan således ikke benytte denne mulighed) max. 80 cm2

Bukser:

Front

Max. 140 cm2 til reklame og tøjmærkenavn/fabrikantlogo, dog max. 2 stk. i alt. Max. 50 cm2 til klublogo, dog max. 1 stk. ialt.

Strømper:

3 reklamer fordelt med to klublogoer og et tøjmærkenavn/fabrikantlogo eller et klublogo og to tøjmærkenavne/fabrikantlogoer. Max højde 5 cm for tøjmærkenavn/fabrikantlogo, der skal være placeret i ribben midt på strømpen.

Klublogo max 12 cm2.

Målmandshandsker:

1 reklame for fabrikantnavn/logo

Støvler:

Kendemærke og logo på hver side

5. I Superligaen kan de fungerende danske mestre yderligere bære et mesterskabslogo, der kan placeres på skulderen. Logoet fremstilles af DBU og må max. være 80 cm2.

6. Vinderen af den afsluttede turnerings Fair Play konkurrence i Superligaen kan bære et Fair Play logo, der skal placeres på skulderen. Logoet fremstilles af DBU og må max. være 80 cm2.

7. Ved sammenfald mellem vinderne i de ovenfor nævnte pkt. 5 og 6, kan begge logoer bæres med ét på hver skulder.

8. Klubber, der siden Danmarksturneringens start i 1913 har vundet det danske mesterskab (Herre-DM) fem gange, gives lov til at påsætte én af DBU udarbejdet guldstjerne på klubbens kamptrøje per femte Danmarksmesterskab. Stjernen/stjernerne kan af klubben placeres centreret i en afstand af 2 cm over klubbens logo på brystet eller centreret øverst på venstre ærme i en afstand af 5 cm fra skulderen. Den af DBU designede guldstjerne er et strygemærke i størrelsen 1,3 cm x 1,3 cm. Stjernen må benyttes af klubben i promotion sammenhænge, men ikke benyttes i reklamemæssige sammenhænge i forbindelse med virksomheder og sponsorer eller placeres i umiddelbar nærhed af øvrige reklamer. Hver klub optjener egne stjerner, og der kan således ikke foretages overførsel af optjente stjerner i tilfælde af fusion eller overbygning. Ovenstående gælder tilsvarende for Kvindehold og –klubber, der har vundet Kvinde-DM fem gange.

9. Numre på spilledragter:

- Nummer skal være påtrykt på ryggen på spilletrøjen. Nummeret skal være centret.

- Nummeret skal være ensfarvet

- Nummeret må indeholde lufthuller, disse må dog ikke være over 2 mm brede.

- Nummeret må maksimalt være delt i tre dele af streger, som ikke må være mere end 2 mm brede.

- Nummeret kan være forsynet med skyggekant – denne må ikke indeholde nogen form for logo’er.

- I bunden af nummeret må klubbens logo eller spillerens signatur være indarbejdet – dog max. 5 cm2.

- Rundt om nummeret skal der være en ensfarvet baggrund på minimum 2 cm over numret og 3 cm på de øvrige tre sider.

- Nummeret skal være minimum 25 cm høj og maximalt 35 cm høj (20-35 cm for kvinder). Skrifttypen skal være mellem 3 og 5 cm bred.

- Nummer skal være påtrykt foran på bukserne, og nummeret skal være mellem 10 og 15 cm høj

- Klubberne er forpligtet til at have et ekstra sæt spilletøj i reserve i en kontrastfarve. Der henvises til § 24.2 i propositionerne for Herre-DM, Kvinde-DM, Herre-DS, Kvinde-DS og Ungdoms-DM og § 16.2 i propositionerne for Herre-LP og Kvinde-LP.

Navn på spilledragter:

- Klubber kan påtrykke spillerens navn på trøjen. Navnet skal svare til det på holdkortet anførte.

- Navnet kan være placeret enten under eller over trøjenummeret og skal være placeret under eventuel rygreklame.

- Bogstaverne må maksimalt være 7,5 cm høje

- Navnet skal være ensfarvet

Klublogo på spilledragter:

- Der er ingen begrænsninger af logoets form

- På spilletrøjen må være et klublogo på brystet over evt. sponsornavn. Logoet må max. være 100 cm2

- På shortsene må være et klublogo på det ene ben. Logoet må max. være 50 cm2

- På hver strømpe må være et klublogo på max. 50 cm2. Ingen placeringskrav.

- Klublogoet må være indarbejdet nederst i rygnumret.

Klubnavn på spilledragter:

- På spilletrøje, shorts og strømper må klubnavnet eller bynavnet være påtrykt. Bogstaverne må max. være 2 cm høje, og navnet må max. fylde 12 cm2.

- Hvis ikke klublogoet er påtrykt spilledragten, må klubnavnet eller bynavnet påtryktes efter samme regler som klublogoet. Bogstaverne må dog max. være 5 cm høje.

- Klubnavnet eller bynavnet eller forkortelse heraf må være bag på kraven. Bogstaverne må max. være 2 cm høje, og navnet må max. fylde 12 cm2.

- Klubnavnet eller bynavnet eller forkortelse heraf må være bag på trøjen under nummeret. Bogstaverne må max. være 7,5 cm høje.

- For alle navne gælder, at bogstaverne skal være ensfarvet.

10. For reklamer på træningsdragter m.v., der ikke bæres på spillepladsen under spillet, gælder ingen begrænsninger i størrelse og antal.

11. Reklamer må ikke virke skræmmende eller forvirrende for dommere, modspillere eller tilskuere.

Reklame må ikke finde sted for politisk propaganda eller formål, der kan virke stødende, og skal i øvrigt følge de til enhver tid gældende retningslinjer fra bl.a. forbrugerombudsmanden.

12. Fodboldens Disciplinærinstans kan godkende anvendelse af reklamer, som ikke er tilladt i henhold til dette cirkulære, såfremt det godtgøres, at reklamen er godkendt af UEFA. Godkendelse gives mellem hver turneringshalvdel og anmodning herom skal være udvalget i hænde senest 30 dage før første turneringskamp.

13. Fodboldens Disciplinærinstans påser ved stikprøvekontrol, at dette cirkulære overholdes. Klubberne skal efter anmodning afgive de oplysninger og den dokumentation, som udvalget finder nødvendig.

14. Ved overtrædelse af nærværende cirkulære fastsætter Fodboldens Disciplinærinstans sanktion i form af misbilligelse, advarsel eller bøde.

15. Forslag til ændringer af nærværende cirkulære skal indsendes til Fodboldens Disciplinærinstans senest 30. april.

16. Vedtaget af DBUs bestyrelse 26. november 2016.

17. Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 104 (2016).

Bilag 3 – Dommer og linjedommerhonorar

Takster for dommernes omkostningsgodtgørelse for 2024+

Seniorrækker

2024

Herre DS - Omkostningsgodtgørelse

250

Herrerækker under DBUs lokalunioner 90 min. kampe

250

M+32, M+40 og M+50 - 11:11

235

M+32, M+40 og M+50 - 7:7, 8:8 og 9:9 (Dog skal kampene minimum vare 2x30 min)

235

Seniorkvinderækker

 

Kvinde 2. division samt Kvinderækker under DBU's lokalunioner 90 min. kampe

250

K+29 og K+36 - 11:11

235

K+29 og K+36 - 7:7, 8:8 og 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2x30 min)

235

Ungdom

 

U17 DBU & U19 DBU - Omkostningsgodtgørelse

250

U17/U19 Liga/division udetillæg

80

U19 - LU

250

U15 Liga - DBU

231

Kampe minuttal 80

239

Kampe minuttal 70

209

Kampe minuttal 60

179

Kampe minuttal 50

149

Kampe minuttal 45

135

Kampe minuttal 40

120

Kampe minuttal 30

90

Kampe minuttal 20

60

Kvinder ungdom

 

U19 DBU - omkostningsgodtgørelse

250

Udetillæg U19, kvinder ungdom

80

U16 DBU - omkostningsgodtgørelse

250

Udetillæg U16, kvinder ungdom

80

Alle ungdomsrækker under DBU's lokalunioner

(Samme som under herreungdom)

 

Færge/P-afgift

Afregnes efter indsendelse af bilag

 

 

2024

Dommerudviklere

250

Dommervejledere

212

Minuttakst i Futsal og indefodbold

2,99

Kørselstakst:

 

Kørselstakst under 20.000 km. årligt

3,79

Kørselstakst over 20.000 km. årligt

2,23

Kørselstakst cykel, knallert, 45-knallert og scooter

0,66

Aflyste og afbrudte kampe

Hvordan er reglerne ved udbetaling af omkostningsgodtgørelse (honorar og kørsel) ved aflyste kampe etc.?

Denne problemstilling har været forelagt Skatterådet, som har afgivet bindende svar den 24.08.2006. Skatterådet bekræfter, at der ikke kan udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse, såfremt kampen aflyses i så god tid, at dommeren ikke kører forgæves til kampstedet. 

1. Kan der, jf. ligningsloven § 7M, udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse på op til 150 kr. pr. kamp (kr. 238 jf. nye satser) til en idrætsdommer, som er mødt op til en kamp, men hvor kampen aflyses (af dommeren på kampstedet)?

Svar: Ja

2. Kan der udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse til en idrætsdommer på op til 150 kr. pr. kamp, (kr. 232 jf. nye satser) når kampen aflyses i så god tid, at dommerne ikke kører forgæves til kampstedet

Svar: Nej

3. Kan en idrætsdommer modtage en skattefri omkostningsgodtgørelse på op indtil 150 kr. pr. kamp (kr. 238 jf. nye satser) såfremt en kamp må afbrydes før tid?

Svar: Ja

Ovennævnte regler benyttes. 

 

Udbetaling af udetillæg - udbetaling af udetillæg finder ikke sted i kampe under DBU's lokalunioner

Udetillæg udbetales efter følgende kriterier:

Kampe uden udvikler: 

Mødetid før kamp = 1 time

Kampen = 2 timer

Omklædning = 1 time

Kørsel = 1 time - efter den tid, som systemet angiver. 

Over fem timer - udetillæg

Kampe med udvikler

Udetillæg udbetales

Udetillæg - omkringliggende øer (gælder øer hvortil, der kun er færgeforbindelse).

Under forudsætning af fravær over fem timer udbetales udetillæg ved rejser til/fra de omkringliggende øer.

Tidsangivelsen på dbunet.dk  benyttes til at afgøre om kampen er pålagt udetillæg. Den enkelte dommer retter selv henvendelse til DBU Lolland-Falster, hvis kriterierne om transporttid er opfyldt.

Mødetid før kamp
30 min.

Kampen
120 min.

Omklædning
30 min.

Ventetid færge
30 min.

Transporttid
90 min.

Udetillæg omkring øer kan komme til udbetaling både i DBU og LU rækker, hvis kriterierne er opfyldt.

Bilag 4 - Kampe med hold udenfor lokalunionernes medlemskreds

Retningslinjer+

1. Til kampe mod udenlandske hold skal skriftlig ansøgning på særskilt blanket altid indsendes til DBU, så snart kampen(e) er aftalt - jfr. det internationale fodboldforbunds bestemmelser herom. 

Følgende bestemmelser gælder: 

a) Enkeltstående kampe i ind- og udland: 

Tilladelse til sådanne kampe/turneringer skal indhentes hos lokalunionen/DBU på særskilt blanket. 

1) Ansøgningen skal være lokalunionen i hænde senest 4 uger før det pågældende arrangement. 

2) Ansøgningen videresendes med ja/nej fra lokalunionen til DBU inden 5 dage. 

3) Den ansøgende klub får herefter direkte besked fra DBU med kopi til lokalunionen senest to uger før det pågældende arrangement. 

b) Turneringer i udlandet: 

Her gælder samme regler og procedurer som for enkeltstående kampe i ind- og udland. Ved overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan DBUs bestyrelse skride ind overfor den pågældende lokalunion eller klub. 

c) Internationale ungdomsturneringer i Danmark: 

1) I henhold til artikel 10, stk. 1 i FIFA-regulativerne, skal FIFA give tilladelse til alle ungdomsturneringer. 

2) Den arrangerende klub eller lokalunion skal tilsende turneringsregulativ til FIFA for godkendelse, og dette skal ske gennem det nationale forbund.  

Turneringsregulativet skal være FIFA i hænde senest 2 måneder før turneringens start. 

FIFA har ret til at forlange ændringer i de fremsendte turneringsregulativ, hvis det ikke er i overensstemmelse med FIFA’s betingelser/regler. 

3) De deltagende klubber skal være tilsluttet deres nationale forbund og have skriftlig tilladelse på deltagelse i den pågældende turnering (iflg. artikel 9, stk. 1 i FIFA’s regulativer) 

4) De deltagende klubber skal tegne forsikring for deres spillere (sygdom, uheld, skader etc.). 

5) Arrangøren skal tegne forsikring dækkende tredje part (dommere, officials, tilskuere etc.) 

6) Turneringen må ikke arrangeres af personer uden tilknytning til forbundet, men af tilsluttede klubber eller lokalunioner. Sidstnævnte må dog ansætte arrangører udefra, men ansvaret påligger klubben/lokalunionen. 

Alle klubber, der ønsker at arrangere sådanne ungdomsturneringer, skal derfor ansøge DBU herom, og senest 3 måneder før turneringens start. For at opnå en sådan tilladelse skal indsendes de i cirkulæret nævnte oplysninger, samt til DBU indbetale det af DBU fastsatte beløb. 

d) Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre sanktioner, der står i forhold til den bøde, DBU vil blive idømt af FIFA (p.t.000 s.fr. = ca. 12.000 d.kr.) overfor den pågældende lokalunion eller klub.

Ansøgningsskema fås hos lokalunionen eller DBU.

Bilag 5 - Velgørenhedskampe o.l.

Retningslinjer+

1. Velgørenhedskampe må ikke under nogen form finde sted uden forud indhentet tilladelse fra DBU, og det samme gælder andre kampe, hvis indtægt ikke skal tilfalde en af lokalunionen anerkendt organisation eller klub.

2. Ej heller må klubber anvende spillere udenfor DBU i kampe, hvortil der forlanges entré eller andet, der må sidestilles hermed. Dispensation herfra kan gives, hvilket kræver, at 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. 

3. Hvis klubber i privatkampe ønsker at benytte spillere, der har spilletilladelse for en anden klub, må skriftlig tilladelse indhendes fra den anden klub.

4. Overtrædelse kan medføre udelukkelse, og det påhviler lokalunionerne at indberette overtrædelser til DBU.

5. Kampe mellem, eller imod, officielle hold af tjenestgørende militær eller skolehold henfører ikke under disse bestemmelser.

Bilag 6 - Henvendelser til DBU

Retningslinjer+

1. Alle henvendelser og ansøgninger fra klubber til DBU samt alle henvendelser fra DBU til klubberne, skal frem gennem den pågældende lokalunion. Herfra er dog undtaget henvendelser vedr. de af DBU administrerede turneringer.

Bilag 7 - Pokaler og medaljer

Retningslinjer+

1. Eventuelle vandrepræmier skal opbevares brand-og tyveri sikret af klubberne, der i øvrigt er økonomisk ansvarlig over for lokalunionen med hensyn til sådanne præmiers eventuelle bortkomst og beskadigelse.

2. Vandrepræmierne skal afleveres til lokalunionskontoret senest 14 dage før den løbende turneringsafslutning.

Bilag 8 - Udvisning af udskiftningsspiller i kampe med fri udskiftning

Udsnit fra Fodboldloven 2018/2019 s. 116+

Tidsbegrænsede udvisninger

I kampe, som afvikles under lokalunionerne - alt andet end de såkaldte § 3-turneringer - spilles med 10 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsel samt fri udskiftning.

 • De 10 minutter begynder, når den tidsbegrænset udviste spiller har forladt banen, og bolden er sat korrekt i spil.
 • Den tid, der jfr. § 7 efter dommerens skøn tillægges kampen på grund af hændelser i udvisningsperioden, tillægges også for den tidsbegrænset udviste spiller.
 • Såfremt dommeren har tillagt tid i forbindelse med effektueringen af den tidsbegrænsede udvisning, skal minimum den samme tid tillægges i slutningen af halvlegen,
 • Den tidsbegrænset udviste spiller må først komme ind, når de 10 minutter plus eventuelt tidstillæg er gået. Når udvisningsperioden udløber, kan spilleren genindtræde ved midterlinjen efter dommerens tilladelse - også hvis spillet er i gang.
 • Såfremt en tidsbegrænset udvist spiller modtager sin anden advarsel eller direkte udvisning (rødt kort), mens han er tidsbegrænset udvist, fortsætter holdet med en spiller færre resten af kampen.
 • En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den første), kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren, som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning, kan ikke længere deltage i spillet og er udvist (rødt kort).
 • En spiller, som ikke har udstået sin tidsbegrænsede udvisning, kan deltage i en straffesparkskonkurrence.
 • Tildeles en spiller / målmand en advarsel under straffesparkskonkurrencen, skal den pågældende ikke tidsbegrænset udvises. Tildeles en spiller / målmand sin anden advarsel i straffesparkskonkurrencen, skal den pågældende udvises (rødt kort), og det andet hold skal reducere med én spiller.
 • Såfremt en spiller modtager en advarsel i pausen, begynder holdet 2. halvleg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) med en spiller færre på banen i 10 minutter. Den pågældende spiller kan ikke deltage de næste 10 minutter.
 • Såfremt en reserve modtager en advarsel i pausen, begynder holdet 2. halvleg (eventuelt 2. halvleg i forlænget spilletid) med en spiller færre på banen i 10 minutter. Den pågældende spiller kan ikke deltage de næste 10 minutter. Holdet vælger selv, hvilken spiller, der skal starte ude ved 2. halvlegs begyndelse / 2. halvlegs begyndelse i forlænget spilletid. Eftersom holdet starter med en spiller færre på banen i 10 minutter, må den ’kollektivt, tidsbegrænset udviste spiller” gerne indskiftes i kampen. Dog skal holdet hele 10 minutters-perioden være reduceret med en spiller.
Eksempler+

1. I kampe med fri udskiftning består et hold af indtil 11 spillere og indtil tre navngivne reserver. Dette har i forbindelse med udvisning af spillere, der opholder sig på reservebænken, skabt en del usikkerhed med hensyn til, hvorledes situationen skal gribes an. DBU’s lovgruppe har vedtaget, at hvis en af nævnte 14 spillere befinder sig på reservebænken, enten som tidsbegrænset udvist eller som reserve og den pågældende gør sig skyldig i en forseelse eller utilbørlig optræden, som medfører en advarsel eller udvisning, så er denne straf at betragte som værende personlig.

Følgende eksempler til illustration af ovennævnte:

1) Holdet fuldtalligt på spillepladsen (11 spillere)

En navngiven reserve på reservebænken forser sig til udvisning (rødt kort).

Holdet er nu reduceret med én reserve, men må stadig have 11 spillere på spillepladsen.

1) Holdet har en spiller tidsbegrænset udvist og er derfor kun 10 spillere på spillepladsen.

Den tidsbegrænset udviste spiller gør sig, mens han er tidsbegrænset udvist, skyldig i en forseelse, som medfører endnu en advarsel og dermed udvisning (rødt kort).

Holdet må nu fortsætte resten af kampen med kun på 10 spillere på spillepladsen.

1) Holdet har en spiller tidsbegrænset udvist.

En af de andre spillere på reservebænken gør sig skyldig i en forseelse til en udvisning (rødt kort).

Holdet er nu reduceret med én reserve og den tidsbegrænset udviste spiller må indtræde på spillepladsen, når hans straffetid på 10 minutter er udløbet.

Holdet kan altså fortsætte med 11 spillere på spillepladsen.

Kampe med tidsbegrænset udvisning

A: Er et hold 11 spillere på spillepladsen eller eventuelt reduceret med tidsbegrænset udvist spiller, kan den/de spillere, der ikke er tidsbegrænset udvist, ved ulovlig indtræden ikke få tilkendt et frispark/straffespark eller begå en forseelse til et sådant.

Træder spilleren ulovligt ind på spillepladsen, skal han advares (gult kort, må indtræde efter 10 min.) eller eventuelt udvises (rødt kort).

Spillet genoptages med et indirekte frispark, hvor bolden var, da spillet blev standset.

B: Er et hold reduceret med tidsbegrænset udvist spiller og denne spiller træder ulovligt ind på spillepladsen, kan spilleren ikke få tilkendt et frispark/straffespark, men spilleren kan begå en forseelse til et sådant.

Træder spilleren ulovligt ind på spillepladsen og der eventuelt også begås en forseelse mod ham, skal spilleren advares (gult + derefter rødt kort).

Spillet sættes i gang med et indirekte frispark, hvor bolden var.

Begår spilleren i forbindelse med sin ulovlige indtræden en forseelse, straffes han med advarsel (gult + derefter rødt kort) eller eventuelt med udvisning (rødt kort) afhængig af forseelsens grovhed.

Spillet sættes i gang med indirekte/direkte frispark/straffespark, hvor forseelsen fandt sted.

Bilag 9 Dommerpåsætning

Definition+

DBU-dommer

Er en autoriseret dommer, der er uddannet, tilmeldt og registreret som aktiv DBU-dommer hos Lokalunionerne.

Lokal klubdommer

Er en kampleder, frivillig træner, leder og lign., som ikke er tilmeldt og registreret som aktiv DBU-dommer, og som har et tilhørsforhold til en af de to klubber.

Turneringskampe

 • Alle turneringskampe udskrevet af DBU og DBU lokalunioner påsættes en autoriseret DBU dommer
 • Har lokalunionen meddelt at den ikke påsætter dommer, er det hjemmeholdets ansvar, jf. turneringsreglementet § 27, at sørge for dommer.
 • En døm selv kamp kan ledes af en lokal klubdommer, eller en autoriseret DBU dommer rekvireret igennem den særlige dommerhjælp nogle lokalunioner tilbyder
 • Der kan ikke anvendes autoriserede DBU dommer som lokaldommer, uden forudgående aftale med lokalunion. DBU dommer skal registrere klubben hos LU som sin tilhørsklub.

Træningskampe

 • Dommer i træningskampe arrangeret af en medlemsklub (hjemmehold) kan være en lokal klubdommer eller en autoriseret DBU dommer, rekvireret ved lokalunion.
 • Dette er også gældende ved træningsturneringer og lign.

Stævner

 • Alle former for stævner såvel indendørs som udendørs, arrangeret af medlemsklubber eller disses venne/forældre foreninger kan ledes af en lokal klubdommer eller en autoriseret DBU dommer, rekvireret ved lokalunion.
 • Der må alene anvendes DBU-dommere eller lokale klubdommere

Turneringsreglement i pdf-udgave [Opdateret 13-09-2023]