Bilag 3 - Omkostningsgodtgørelse for dommere og linjedommere