§ 1 - Banen

Banens overflade

Kampe skal afvikles på en jævn og flad overflade. Det anbefales at bruge træ eller syntetisk materiale. Beton eller asfalt bør undgås.
Kunstgræsbaner er tilladt i specielle tilfælde, og kun i nationale konkurrencer.

Afmærkninger

Banen skal være rektangulær og afmærket med linjer. Disse linjer hører med til de felter, de afgrænser, og skal i farven klart adskille sig fra banen.
De lange grænselinjer kaldes sidelinjer. De korte grænselinjer kaldes mållinjer.
Banen deles i to halvdele af en midterlinje, som forener midtpunkterne af de to sidelinjer.
Midt på denne linje markeres banens centrum, fra dette afsættes en cirkel med en radius på 3 m.
For at sikre at afstandsreglen overholdes, når et hjørnespark udføres, afsættes der et mærke uden for banen, vinkelret på mållinjen, 5 m fra hjørnefeltet. Bredden på dette mærke er 8 cm.

Yderligere to mærker, hver med en afstand på 5 m til højre og til venstre for det andet straffesparksmærke, skal afsættes på banen for at indikere afstandsreglen, når et spark tages fra det andet straffesparksmærke. Bredden på dette mærke er 8 cm.

Dimensioner

Banens længde skal være større end bredden.

Alle linjer skal være 8 cm brede.

I nationale kampe
Længde (sidelinjer):

Minimum 25 m
Maksimum 42 m

Bredde (mållinjer):

Minimum 16 m
Maksimum 25 m

I internationale kampe
Længde (sidelinjer):

Minimum 38 m
Maksimum 42 m

Bredde (mållinjer):

Minimum 20 m
Maksimum 25 m Straffesparksfeltet
Et straffesparksfelt afmærkes i hver ende af banen på følgende måde:

Der afmærkes på banen to kvartcirkler med en radius på 6 m med ydersiden af hver målstang som centrum på en sådan måde, at de møder to tænkte 6 m lange linjer afsat vinkelret på mållinjen fra hver målstangs yderside. Den øvre del af de to kvartcirkler forbindes med en 3,16 m lang linje parallel med mållinjen. Arealet, som afgrænses af den således fremkomne buede linje, kaldes straffesparksfeltet.

I hvert straffesparksfelt markeres et straffesparksmærke 6 m fra midtpunktet mellem målstængerne i lige stor afstand fra dem.

Det andet straffesparksmærke

Det andet straffesparksmærke markeres på banen 10 m fra midtpunktet mellem målstængerne i lige stor afstand fra dem.

Hjørnefeltet

Der afmærkes kvartcirkler inde på banen med en radius på 25 cm fra hvert hjørne.

Målene

Målene skal være placeret på midten af hver mållinje.

Et mål består af to lodrette stænger, placeret lige langt fra hvert hjørne og forbundet foroven med en vandret overligger. Målstænger og overligger skal være lavet af træ, metal eller andet godkendt materiale. Formen skal være kvadratisk, rektangulær, rund eller elliptisk, og må ikke være til fare for spillerne.

Afstanden mellem stængerne (målt på indersiden) er 3 m, og afstanden fra overliggerens underste kant til gulvet er 2 m.

Begge målstænger og overligger skal have samme dybde og bredde på 8 cm.

Nettene, der skal være lavet af hamp, jute, nylon eller andet godkendt materiale, skal være fastgjort til målstængerne og overliggeren bag på målene. De må ikke begrænse målmandens bevægelsesfrihed.

Målstænger og overligger skal have en anden farve end banen.

Målene skal være stabiliserede på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Transportable mål er tilladt, hvis de overholder denne regel.

Udskiftningszoner

 Udskiftningszonerne er områderne på sidelinjen foran holdenes bænke. Formålet er beskrevet i lovens §3.

  • Udskiftningszonerne er placeret direkte foran de tekniske områder, og har en længde på 5 m. De afgrænses i begge ender af linjer, som er 80 cm lange, hvoraf 40 cm er optegnet inde på banen, og 40 cm uden for banen. Bredden er 8 cm.
  • Området foran tidtagerens bord, 5 m på hver side af midterlinjen, skal holdes frit.
  • Et holds udskiftningszone er placeret på den halvdel af banen, som man forsvarer, og skifter i 2. halvleg samt i eventuel forlænget spilletid.

 

Udskiftningszone og teknisk område
Det tekniske område skal overholde kravene i denne bogs afsnit ’Det tekniske område’.