Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger for Old boys, Veteran og Veteran master 8-mandsrækker

Union: DBU Lolland-Falster
 
Tilmelding
Holdene tilmeldes via KlubOffice til DBU Lolland-Falster. 
 
Turneringsform
Kampene afvikles i turneringsform.
 
Spilletider
2 x 35 min. 

Tidsbegrænset udvisning
Der spilles med tifsbegrænset udvisning på 10. minutter.
 
Spillerdispensation
I rækker for Ældre (Old boys 32+) må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – benyttes op til 2 spillere pr. kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver.

I rækker for Ældre (Veteran 40+ / Veteran Master 50+) må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – benyttes op til 2 spillere pr. kamp, der på spilledagen er højst tre år yngre end aldersgrænsen angiver.

I turneringer for Ældre er det tilladt at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber, og at spillerens moderklub giver sin skriftlige accept samt at denne accept foreligger inden holdets første kamp i turneringen. En spiller kan kun deltage for én klub i samme turneringsrække for Ældre.

Fairplay regel
Fairplay regel for veteran 11 mands, veteran 8 mands samt veteran master: Såfremt et hold kommer foran med 5 mål, tager det førende hold en spiller ud, og det førende hold kan godt blive fuldtalligt igen såfremt føringen reduceres til 4 mål.
  
Takster / Bøder
Se økonomiregulativ her.
                              
I øvrigt
Hvor intet andet er anført gælder de normale regler for afvikling af DBU Lolland-turneringer.