Retningslinjer Futsal DBU Lolland-Falster

Formål+

Formålet med retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal sikre, at både spillernes sikkerhed, kampenes underholdningsværdi og ånden bag spillet tilgodeses.

De tilstedeværende aktive parter i en Futsal kamp som er spillerne, trænerne og dommerne – er enige om, at respekt er nøgleordet. Respekt for hinandens funktioner - og for spillet.

Dommeren skal være proaktiv i forbindelse med afstandsreglen - og indsparks reglen (4 sekunder). Dette gælder især ungdoms-rækkerne U13 til og med U-17 + U18 piger.

Det er vigtigt, at dommeren sætter sig ind i Futsalloven med lokale tilpasninger, således at alle får en positiv oplevelse, og under hensyntagen til reglerne ikke fremadrettet mister lysten til at spille Futsal.

§1 Banen:+
 • Futsal spilles på en håndboldbane uden bander.
 • Målfelt betragtes som både målfelt og straffesparksfelt.
§2 Bolden:+
 • Arrangør klubben stiller Futsal-bolde til rådighed.
§3 Spillernes antal:+
 • Max 5 på bane
 • Midlertidigt udviste spiller taler med
 • Én skal være målmand
 • 10 spillere
 • Udskiftninger:
  • Der spilles med fri- og flydende/løbende udskiftning.
  • Ind-skifter må komme ind, først når udskifteren har forladt banen.
  • Ind- og udskiftninger foretages på egen banehalvdel, eller efter dommerens anvisning.

En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 3 spillere.

En påbegyndt kamp skal afbrydes, hvis et af holdene bliver færre end 3 spillere. Husk, midlertidigt udvist spiller taler med.

§4 Spillerens udstyr:+

Spillerens grundlæggende obligatoriske udstyr består af følgende adskilte dele:

 • En trøje eller skjorte med ærmer.
 • Korte- el. lange bukser.
 • Strømper.
 • Fodtøj – lærredssko, bløde lædersko, gymnastiksko med gummisåler eller lignende materiale.
 • Begge målmænd skal have farver, som adskiller dem fra hinanden, de øvrige spillere og dommeren.

 Benskinner

 • Skal være fuldstændig dækket af strømperne.
 • Skal være lavet af gummi, plastic eller tilsvarende godkendt materiale.
 • Skal yde en rimelig grad af beskyttelse.

Bemærkning: Det er ikke tilladt at spille uden benskinner.

Det er dommerens afgørelse, om benskinnerne yder en rimelig grad af beskyttelse. Dommeren skal være opmærksom på dette forhold, idet der er konstateret, at ikke alle spillere har fokus på dette område.

En spiller må ikke bære noget, som er farligt for ham selv eller andre spillere. (Dette gælder såvel udstyr som andet, f. eks. smykker). Denne regel gælder også for dommerne.

 

§5 Dommerne:+

Der spilles med én-dommersystem

Til dommerne:

Dommeren skal inden kampen være bekendt med, hvilke turneringsregler, der gælder for gennemførelse af den pågældende kamp.

Herunder bl.a.:

 • Spilles der med effektiv tid, time out og akkumulerede frispark.
 • Hvor mange udskiftningsspillere må holdne benytte
 • Er der påsat en, to eller tre dommere.
 • Er det en paragraf 3 kamp (Liga kampe).

Dommerens trøjefarve er sort.

Dommeren skal sende indberetninger af direkte udvisninger til DBULF.

Opvarmning:

Alle dommere skal før kampen gennemføre opvarmning.

Hvis dommerens opvarmning ikke kan forgå på banen eller dens nærhed, skal den forgå i de nærliggende lokaler.

Dommertrøjen bæres ikke synligt under opvarmningen.

Aftal inden kampen, hvor reservespillerne skal varme op under gennemførelsen af kampen.

Afstandsreglen (5 meter):

Alle modspillere skal være mindst 5 meter fra bolden ved alle igangsættelser undtagen ved begyndelsesspark, indtil den er i spil. Afstandsreglen for begyndelsesspark er 3meter. Afstandsreglen for når dommeren lader bolden falde er lige med 0.

Hvis en spiller har valgt at tage frisparket hurtigt, og en modspiller, som er nær ved bolden, forsætligt forhindrer ham i at udføre frisparket, hjørnespark eller indspark, skal dommeren advare ham for at forhale en igangsættelse.

Dommeren skal fra kampens begyndelse påtale overfor modspillerne -som ikke overholder afstandsreglen indtil bolden er i spil, og advare den pågældende, hvis han ikke trækker sig tilbage til den korrekte afstand.

§6: De assisterende dommere:+

Anvendes ikke.

§ 7 Spilletid:+

1*14 min:

(Running time – uret stoppes ikke, dog kan dommeren under særlige omstændigheder stoppe uret).

Timeout anvendes ikke.

Præcisering: 

 • Afslutning efter endt tid:
  Straffespark og direkte frispark skal tages, selvom hallens slutsignal har lydt. Der lægges tid til, indtil sparket er taget og afsluttet.
 • Afslutning før endt tid:
 • Straffespark og direkte frispark skal afsluttes, når sparket er taget, selvom hallens slutsignal har lydt efter igangsættelsen.
 • Følgende gælder for begge tilfælde:
  • Der lægges tid til, indtil sparket er taget og afsluttet, og hvis:
  • Bolden går direkte i mål: Målet anerkendes.
  • Bolden er spil mod et af målene og rammer den ene eller begge mål­stænger, overliggeren, målmanden eller en anden spiller fra det forsvarende hold og går i mål: Målet anerkendes.
  • Der dømmes et nyt frispark, hvis en spiller fra forsvarende hold begår en forseelse til direkte frispark, inden det oprindelige frispark er afsluttet.
§8 Spillets igangssættelse+

Kampstart:

 • Begyndelsesspark tages fra banens midte.
 • Bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig fremad
 • Mospiller min. 3 meter væk.
 • Der kan ikke scores direkte på begyndelsesspark.
 • Førstnævnte giver bolden op til start.

Igangsættelser:

 • 4 Sekunders regel i hele spillet gælder for igangsættelser fra:
  • Målkast, Udkast, Indspark, Hjørnespark, Direkte- og Indirekte frispark.
 • 4 Sekunders regel gælder ikke ved begyndelsespak og straffespark.
 • Bolden skal være spillet, senest 4 sekunder efter den er lagt stille, eller når spilleren er klar til det, ellers går bolden til modspilleren:
  • Hjørnespark > Målkast til modspillerne
  • Indspark <-> Indspark til modspillerne
  • Frispark > Indirekte frispark til modspillerne
  • Målkast /Måludkast > Indirekte frispark til modspillerne

 

 • Dommeren lader bolden falde:
  • Hvis en spiller, efter at dommeren har ladet bolden falde, og bolden har ramt gulvet, sparker bolden direkte mod et af målene, og:
  • Bolden sparkes direkte i modspillernes mål, dømmes målkast.
  • Bolden sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnespark.
  • Hvis en spiller, efter at dommeren har ladet bolden falde, og bolden har ramt gulvet, sparker til bolden gentagne gange, og bolden sparkes mod et af målene, og:
  • Bolden går ind i et af målene, dømmes mål.
  • 8 Spillets igangsættelse

Vedr. optælling af 4 sekunder:

Der tælles op ved optælling. Dvs. 4 sekunder er gået, når 4 fingre vises.

§9 Bolden i og ude af spil:+

Den samme regel som udendørs fodbold.

 

§10 Betingelse for scoring af mål:+
 • Et mål er scoret, når hele bolden har passeret mållinjen mellem målstængerne og under overliggeren, forudsat at der ikke foreligger nogen lovovertrædelse af det hold, som har scoret.

  Billede

 • Dommeren fløjter kun én gang for anderkendelsen af en scoring.
 • Ved scoring, sættes bolden i gang fra midten.
 • Der kan ikke scores direkte på begyndelsesspark, indirekte frispark, indspark, målkast, udkast.
 • Der kan ikke scores direkte når dommeren lader bolden falde.

 

§11 Offside:+

Anvendes ikke.

§12 Utilladelig spillemåde:+

Forseelser straffes iht. fodboldloven for udendørs fodbold, version 2014/15.

Vedr. angreb med skulderen:

Det er en forseelse og udløser et direkte frispark eller et straffespark, hvis et angreb med skulderen, efter dommerens skøn, foretages:

 • På en satset måde.
 • På en hensynsløs måde.
 • Med unødig stor kraft.

Angreb med skulderen i Futsal sidestilles med angreb med skulderen, som vi kender det fra udendørsfodbold.

Bemærkning:

Dommeren skal, i sin vurdering, om et angreb med skulderen være udført satset, hensynsløs eller med unødigt stor kraft, vurdere:

 • Hvor på banen angrebet er udført
 • Hastigheden på angrebet og angrebets retning?
  • Hvis f.eks. en spiller angriber en modspiller med skulderen ved sidelinen ud mod tilskuerpladserne, vil det hurtigt være udført hensynsløst eller med unødig stor kraft.
  • I modsætning vil et angreb med skulderen mod en spiller ind mod midten af banen kunne vurderes anderledes.
 • Akkumuleret frispark Anvendes ikke.
 • Glidende taklinger er IKKE tilladt og straffe med direkte frispark.

Vedr. følgestraffe:

 • Der er 3 former for følgestraffe:
  • Påtale: Ingen udvisning
  • Advarsel: Udløser udvisning til næste scoring
  • Udvisning for 2. advarsel: Udløser udvisning i resten af kampen + holdtes efterfølgende kamp.
  • Direkte udvisning: Udløser udvisning i resten af kampen, samt holdets resterende kampe på spilledagen.
  • Kun udvisning til næste scoring / resten af kampen styres af dommeren. Øvrige udelukkelser / karantæne administreres af de respektive. (Klubber / DBULF). 
§13 Frispark:+

Der er to former for frispark:

 • Indirekte
 • Direkte

Disse former praktiseres iht. fodboldloven for udendørs fodbold, version 2014/15.

Målmands rettigheder:

Målmandsregler er det samme som udendørs – også angående tilbagespil til målmanden.

Målspark skal udføres som målkast – Tager målmanden bolden op i hænderne, skal den i spil inden 4 sekunder – Der kan ikke scores direkte fra målkast / måludkast. 

Loft:

Rammer bolden loftet, eller andet nedhængende over spillepladsen, er der indspark til det hold, der ikke rørte bolden sidst. Åstedet er nærmest det sted bolden rørte loft el. hængende genstand.

 

§14 Straffespark:+

Der dømmes straffespark, hvis en forsvarsspiller begår en af de 10 grove forseelser mod en modspiller, og kontaktstedet er indenfor forsvarende holds straffesparksfelt. Fodboldloven for udendørs fodbold version 2014/15, er gældende.

Målfeltet på banen betragtes som både målfelt og straffesparksfelt.

Straffesparkspletten er midt på den linje af straffesparksfeltet, som er parallel med mållinjen.

Øvrige spillere, (både med- og modspillere), undtagen sparkeren og målmanden fra forsvarende hold, skal befinde sig:

 • På banen.
 • Uden for straffesparksfeltet.
 • Bagved straffesparksmærket.
 • Mindst 5 m fra straffesparksmærket.
§15 Indspark:+
 • Indkast udføres som indspark.
 • Bolden skal ligge stille på sidelinjen.
 • Modspillerne skal være min. 5 meter væk.
 • Der kan ikke scores direkte på indspark.
§16 Målkast:+
 • Målspark udføres som målkast. Der kan ikke scores direkte på hverken målkast el. udkast.
§ 17 Hjørnespark:+

Der kan scores direkte på hjørnespark, men kun i modspillernes mål.

Hvis hjørnesparket ikke tages inden for 4 sekunder:

 • Dømmes målkast til det andet hold.
OBS+

En udvist spiller, skal forlade banen og dens nærmeste omgivelser.

Bemærkning:+

Hvis en udvist spille ikke længere er iført spilletrøje og forholder sig roligt, må han opholde sig blandt tilskuerne.

En bortvist official (træner/leder) må gerne opholde sig blandt tilskuerne, hvis han forholder sig roligt.

Eventuelle uregelmæssigheder ved kamparrangementet indberettes til DBU Lolland-Falster af dommeren. Kommentarer til indberetningen kan indhentes fra en eventuel Futsal dommerudvikler.