Styrk din ledelse

3 timers kursus i den strukturerende dommeruddannelse.

Målgruppe
Etablerede breddedommere med min. 6 års erfaring, og som ikke har deltaget på kurser i den strukturerede dommeruddannelse indenfor de seneste 3 år.

Indhold
Med udgangspunkt i følgende hjemmeopgaver:

  • I hvilke situationer er du mest udfordret i din ledelse?
  • Hvilke typer konflikter støder du oftest ind i som dommer?
  • Hvordan håndterer du fejlkendelser?


Kurset indledes med gruppearbejde – hvor hovedformålet er erfaringsudveksling – og ikke mindst fokus på egne styrker og svagheder i den personlige lederstil.

Gruppearbejdet følges op af dialog i plenum.

Den sidste halvdel af kurset handler om ledelsesværktøjer – herunder:

  • PRO-aktiv ledelse – lær at opfange signalerne
  • Kommunikation – hvordan bliver den effektiv?
  • Tænkehjernen – følehjernen, reaktionsmønstre
  • OBS på faldgruber i ledelsesopgaven
  • Hvad gør en dommer til en god leder?


Deltagerantal
Kan gennemføres med et deltagerantal på mellem 12–20.

Dato/periode/undervisningssted
DBU's lokalunioner udbyder kurserne.