Årets Fodboldaktivitet

Børn foto Louise Mbae, Red Barnet

Årets Frivillighedspris

High Five

DBU Breddepriser 2021 (2022)

Vær opmærksom på, at de landsdækkende kåringer finder sted i 2022, men er baseret ud fra indsatsen i 2021.

Formål:

Breddepriserne skal bidrage til at udvikle dansk fodbold ved at hædre de gode eksempler, bringe klubberne tættere på DBU samt skabe positiv omtale i pressen af breddefodbold.

Landsdækkende breddepriser:

 • Årets Fodboldklub
 • Årets Fodboldleder
 • Årets Fodboldaktivitet
 • Årets Frivillighedspris

Kåringer:

Breddekomiteen nedsætter en jury, der kårer de nationale vindere af de fire priser. 

Kriterier for udvælgelse af Årets Fodboldklub:

 • Klubben har gjort sig bemærket ved særlige initiativer, der styrker lokalområdet
 • Klubben er involveret i projekter sideløbende med traditionelle trænings- og turneringsudbud
 • Klubben udbyder uddannelsestilbud til trænere og ledere
 • Klubben arbejder aktivt med Holdninger og Handlinger 

Modtageren af prisen indstilles til DIF (Årets Idrætsforening) og UEFA (Best Grassroots Club).

Kriterier for udvælgelse af Årets Fodboldleder:

 • Lederen er aktiv i en fodboldklub og/eller lokalunion
 • Lederen skal have gjort en markant forskel for klubben og/eller medlemmerne – ikke nødvendigvis gennem en årrække
 • Indstillingen må gerne være understøttet af andre klubber end den pågældendes egen 

Modtageren af prisen indstilles til UEFA. Der findes ingen officielle UEFA-kriterier.

Kriterier for udvælgelse af Årets Fodboldaktivitet

 • Aktiviteten skal være innovativ og nytænkende
 • Aktiviteten skal falde inden for DBU’s strategi
 • Aktiviteten tiltrækker og/eller fastholder nye og/eller medlemmer/frivillige i klubberne gennem udvikling af tilbuddet fra klub til forbruger 

Modtageren af prisen indstilles til UEFA. Der findes ingen officielle UEFA-kriterier.

Kriterier for udvælgelse af Årets Frivillighedspris

 • Prisen gives for en frivillighedsindsats, der har ydet en ekstraordinær indsats for fodboldforeningslivet.