Der har i dag været møde i Aalborg mellem formændene for de seks lokalunioner (Lars Albæk, DBU Bornholm; Bjarne Christensen, DBU Fyn; Bent Clausen, DBU Jylland; Flemming Jensen, DBU København; Jakob Koed, DBU Sjælland; Gert Lundgaard, DBU Lolland-Falster) og DBU’s formand, Jesper Møller, som mægler i den uenighed, der har været mellem lokalunionerne om samarbejdet i DBU Bredde.

Alle har erklæret sig enige i, at lokalunionerne er klar til fremadrettet at samarbejde i DBU Bredde om fortsat at drive og udvikle breddefodbolden til gavn for klubber og fodboldspillere i Danmark.

Konkret er det aftalt, at der nedsættes et samarbejdsforum med deltagelse fra alle lokalunioner, der drøfter optimering af de fremtidige samarbejdsformer og relaterede spørgsmål.

I mellemtiden vil alle lokalunionsformænd igen deltage i DBU Breddes bestyrelse for at tage de fornødne beslutninger for at drive breddefodbolden. Endelig har den fremtidige økonomi også været drøftet.

Bredde Bestyrelse