I perioden den 19. maj til den 6. juni vil reformforslaget komme til afstemning på møderne i DBU Fyn, DBU Bornholm, DBU Jylland, DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster, hvorefter DBU Breddes og DBU’s repræsentantskab stemmer om det den 12. juni. Her var forventningen, at reformen så var afklaret.

DBU København har nu udsat deres møde som var berammet den 26. maj, til afholdelse efter sommerferien.

Reformforslaget, som det ligger, kommer derfor kun til afstemning i de fem lokalunioner inden sommerferien, og i den forbindelse udtaler formændene for DBU Sjælland, DBU Lolland-Falster, DBU Bornholm, DBU Fyn og DBU Jylland følgende:

”Vi havde alle set frem til at få en afklaring på reformen inden DBU’s repræsentantskabsmøde den 12. juni, så vi kunne arbejde videre i vished om, at alle var med. Men vi stopper ikke arbejdet med reformen, men håber at klubberne i vores fem lokalunioner stemmer ja til reformen, og at DBU Københavns klubber også vælger at tilslutte sig resten af breddefodbolden i Danmark til efteråret. For dansk breddefodbold vil det være et stort tilbageskridt, hvis ikke det store arbejde, der har pågået siden 2015, kan udmøntes i hele landet.”

Breddereform-forslaget, som det ligger nu, vil betyde, at lokalunionerne samles i et DBU Bredde Vest, et DBU Bredde Øst og et overliggende DBU Bredde. En reform der har til formål at skabe en stærkere og mere fleksibel organisationsstruktur, baseret på en stor nærhed til medlemsklubberne, samt en styrkelse af breddefodboldens politiske stemme. DBU Bredde, DBU Bredde Vest og DBU Bredde Øst er fastlagt til etablering per 1. januar 2022.

Lars Albæk, formand for DBU Bornholm
Bjarne Christensen, formand for DBU Fyn
Bent Clausen, formand for DBU Jylland
Gert Lundgaard, formand for DBU Lolland-Falster
Jakob Koed, formand for DBU Sjælland