Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde lørdag 27. januar 2024 kl. 9.30 i Bangs Have i Maribo.

Punkt

Emne

   
1. Mandaterne afprøves    
2. Valg af stemmetællere    
3. Valg af dirigent    
4. Godkendelse af beretninger fra bestyrelsen    
5. Godkendelse af regnskabet    
6. Behandling af indkomne forslag    
7.

Valg af formand

   
 

Gert Lundgaard

Afgår Ikke villig til genvalg
8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Michael Skaarup

Afgår Villig til genvalg
 

Rune F. Nielsen

Afgår Villig til genvalg
9.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

   
 

1. suppleant: Vakant

   
 

2. suppleant: Inge R. Jørgensen

Afgår Villig til genvalg
10.

Valg af 2 revisorer:

   
 

Klavs Buhn

Afgår Ikke villig til genvalg
 

Torbens Kolters

Afgår Villig til genvalg
11.

Valg af 1 revisorsuppleant:

   
 

Hans-Henrik Johannesen

Afgår Villig til genvalg
12. 

Fastsættelse af sted for næste års Repræsentantskabsmøde

   
13. 

Eventuelt

   

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DBU Lol­land-Falster`s Administration i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, hvor­efter samtlige forslag omgående udsendes til klubberne.

Ændringsforslag til indkomne forslag må være DBU Lolland-Falster`s Administration i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen

Dagsorden

Elektronisk dagsorden til download

Elektronisk tilmelding

Elektronisk tilmelding

Frist for tilmelding er den 19. januar 2024.

Historik

Se her hvordan det er gået de tidligere år ...

Spørgsmål

Gert 500X319
Formand Gert Lundgaard
Medlem af DBU Bredde's bestyrelse, Medlem af DBU's Breddekomite , Medlem af DBU Økonomi- og aflønningsudvalg, Medlem af DBU's Vedfærdsalliance og samfundsgruppe, Formand for Kommuneudvalget 54 44 60 55 61 22 03 02