Årsberetning

DBU Lolland-Falster – Årsberetning 2019 

Repræsentantskabsmøde, lørdag den 1. februar 2020. 

Tak til alle, der er involveret i fodbold på Lolland-Falster. 

Årsberetningen for 2019 beskriver mange af de aktiviteter som mange frivillige og ildsjæle i vore klubber på Lolland-Falster er en del af – og naturligvis frivillige og ildsjæle i faggrupper og udvalg under DBU Lolland-Falster, dommere, der gør afvikling af kampe mulig samt vor administration, klubrådgiver, instruktører m.v., der referer til DBU Lolland-Falster. Tak for jeres store indsats i 2019. Jeg vil også i år benytte muligheden til at sige tak til alle jer for jeres store engagement for fodbolden på Lolland-Falster.

Velfærdsalliancer med Guldborgsund og Lolland kommuner. 

At have Velfærdsalliancer med vore 2 kommuner betyder meget for DBU Lolland-Falster. Der er et godt samarbejde en god dialog med klubber, kommuner og DBU Lolland-Falster. Samarbejde med klub, kommune og union medfører positive resultater på områder som integration, via bl.a samarbejde med Get2Sport, samarbejde fsv. Banegruppe i Guldborgsund og forhåbentlig i 2020 også en Banegruppe i Lolland kommune. I vore 2 Velfærdsalliancer er det beskrevet, at klubber og union kan samarbejde med de lokale skoler og institutioner og i 2019 har vi fået flere samarbejder etableret, og vi ønsker gerne flere i 2020.

Landskampe til Lolland-Falster.

DBU afviklede en U19 træningsturnering i dagene, 6. – 9. september i Nakskov og Nykøbing F. En turnering mellem Wales, Norge, Sverige og Danmark. Disse kampe & turnering er også en konsekvens af de 2 Velfærdsalliancer. Stor tak til vor administration og de mange frivillige fra FC Nakskov og NFC, således at denne turnering kunne afvikles i gode rammer.

Belt Cup og Partnerskabsaftale med SHFV.

Belt Cup – et samarbejde mellem fodbold, erhvervsliv og kommuner i Danmark og Tyskland. I den første weekend i juli måned blev Belt cup afholdt for først engang i Danmark - anden gang overhovedet, hvor den første blev afviklet i Lübeck. Belt Cup er en fodboldturnering hvori der er tre danske og tre tyske hold der spiller mod hinanden. De tre danske hold er 1. divisions holdene NFC, Næstved og HB Køge. Selve turneringen blev en stor sportslig succes, der endte med at HB Køge vandt titlen. 

Ud over at det er en weekend med fodbold, blev der også afholdt en erhvervskonference og aktiviteter for tilskuerne - på lang sigt ønsker vi at kunne skabe en folkefest, hvor fodbold, erhvervskonference og mellem folkelig relationer vil præge Belt Cup weekenderne fremover. Det er vores håb, at vi kan koble fodboldklubberne på begge sider EF bæltet med ind i Belt Cup weekenderne og at det vil blive fyrtårnet for at skabe en fælles region henover Femern Bælt. Vi forventer, at Belt Cup på ny afvikles i Nykøbing F. i 2021.

Arbejdet med Belt Cup har medført, at DBU Lolland-Falster og det SchleswigHolstenske fodboldforbund har indgået e Partnerskabsaftale, der skal komme alle vore klubber til gavn omkring alle tænkelige aktiviteter for bredde fodbolden. Det er dette arbejde at vi nu sætter fuld damp på – bl.a. også sammen med KultKit. Vi håber, at klubberne kan se sig selv ind i disse aktiviteter og vil være med til at præge udviklingen for bredde fodbolden, i dette samarbejde.

Reformarbejde i DBU Bredde.

Idrætsbilledet i Danmark forandrer sig hastigt og samfundets krav til breddefodboldorganisationen vokser. En række reforminitiativer skal styrke DBU Bredde som en fælles organisation med udpræget lokal selvstændighed og tilstedeværelse. Som tidligere orienteret og løbende drøftet i forbindelse med afholdelse af møder i vor Formandsklub, samt info via vor hjemmeside, så er der i DBU Bredde, tidligere Foreningen af Lokalunioner igangsat et reformarbejde, som skal medføre styrkede og overordnede målsætning: Initiativerne i reformen skal medvirke til, at DBU Bredde i højere grad kan lykkes med at:

  • Være til rådighed for klubberne i deres daglige arbejde,
  • Udnytte udviklingsmuligheder og handle på udfordringer lokalt, regionalt og nationalt.
  • Være en samlet og handlekraftig aktør i det fodbold- og idrætspolitiske arbejde.

Medlemmer af vor bestyrelse i DBU Lolland-Falster, udvalg samt vor administration har naturligvis deltaget og medvirket til dette store arbejde, som p.t. ikke er endeligt afsluttet, men vi forventer at reformen vil blive besluttet og afsluttet i 2020.

DBU Lolland-Falster repræsentantskabsmøde, lørdag, den 1. februar 2020.

DBU Bredde-reform, Femern Belt, samarbejde med vore 2 kommuner, EURO 2020 vil jeg orientere mere om på DBU Lolland-Falsters repræsentantskabsmøde, lørdag, den 1. februar 2020 i Maribo – og jeg håber også at mange af jer vil være tilstede ved denne lejlighed, hvor vi også får mulighed for at anerkende det store arbejde arbejde, der udføres i vore klubber, bl.a. ved overrækkelse af forskellige priser til klubber og ildsjæle/klubledere.

P.b.v.

Gert Lundgaard
Formand for DBU Lolland-Falster.

Læs hele årsberetningen for 2019 her ...