Repræsentantskabsmøde

DBU LF Repmøde 2024 BIG 88

Find alt om det årlige Repræsentantskabsmøde her.

Det ordinære repræsentantskabsmøde, som er DBU Lolland-Falster`s højeste myndighed, afholdes 1 gang årligt og indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel skriftligt til hvert medlem.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om tid og sted for repræsentantskabsmødets afholdelse samt dagsorden for mødet.