Mundtlige beretning

Repraesentantskab Forside 1680X950 Gert Lundgaard, afgående formand for DBU Lolland-Falster, afholdte sin sidste mundtlige beretning

DBU Lolland-Falster – Mundtlig beretning for året 2023

Repræsentantskabsmøde, lørdag den 27. januar 2024

Mundtlige beretning 2024

Kære repræsentanter - kære gæster.

Jeg vil indlede dette Repræsentantskabsmøde med at mindes personer, der ikke er her mere. Personer, der igennem mange år har været en del af fodbold på Lolland-Falster – klubperson / union m.v. og som døde i 2023:

James Tofte Nielsen, LFBU, DBU Lolland-Falster.
James Tofte Nielsen, FC Nakskov og mangeårigt medlem af bestyrelsen i LFBU, nu DBU Lolland-Falster – døde i juli 2023. James var i en lang årrække for Nakskov Boldklub - nu FC Nakskov - frivillig med mange forskelligheder opgaver, så som målmandstræner for ungdom, holdleder, medlem af bestyrelse og udover disse mange opgaver, så var James også i LFBU - nu DBU Lolland-Falster - udvalgsmedlem: formand for Dommerudvalg, bestyrelsesmedlem i en lang periode. James havde også opgaver i DBU Udvalg.
James modtog DBU Lolland-Falsters Sølvemblem i 1998 og DBU´s Sølvnål i 2011.

Henning Danholt, Toreby Grænge.
Henning Danholt Larsen døde i august 2023. Henning var mangeårigt medlem i TGB, trænergerning varede mere end 43 år. Derudover sad Henning i flere omgang i bestyrelse, udførte mange frivillige opgaver i TGB og blev æresmedlem i 2008. Henning var naturligvis med til at fejre TGB 100 år jubilæum i 2023.

Jakob Vildenfelt - træner i Rødby Boldklub.
Den mangeårige træner for Rødby Boldklub Jakob Vildenfelt døde i juni 2023. Jakob var en vellidt træner i Rødby Boldklub i 7 år og var en rigtig klubmand. Jakob var god til at favne alle former for personer og Jakob var en god person for klubben og klubbens 1. hold, der vandt LF-Serien i 2023.

Arne Rasmussen, Søllested IF.
Arne Rasmussen fra Søllested som i mange år har arbejdet for fodbolden. Ikke blot på Vestlolland, men for hele Lolland-Falster. Arne modtog i 1993 DBU Lolland-Falsters Sølvemblem og i 2010 DBU Lolland-Falsters Guldemblem.

Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og mindes James, Henning, Jakob og Arne.

Velkommen til DBU Lolland-Falster Repræsentantskabsmøde lørdag, den 27. januar 2024, der afholdes i Bangs Have, Maribo.

Som formand for DBU Lolland-Falster, så kan jeg med tilfredshed konstatere, at vore medlemmer (38 klubber) igen i år er stærk repræsenteret, idet 20 klubber deltager i dag. Tak for dette flotte fremmøde.

Jeg har altid som formand, set frem imod disse møder, hvor jeg som formand for DBU Lolland-Falster fik mulighed for:
dels at takke jer for jeres store indsats for fodbolden på Lolland-Falster
dels være med til at dele informationer om nuværende og kommende tiltag til glæde for klubberne i DBU Lolland-Falster.

Det det glæder mig naturligvis at vor samarbejdspartner, LFFK i dage er repræsenteret ved formand Jesper Schilling. Tak til Jesper for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Det glæder mig også at se gæster fra vor andre samarbejdspartnere fra DBU Sjællands: formand Jakob Koed, fra DBU Bornholm: Lars Albæk, fra DBU Fyn: Bjarne Christensen og desuden Ole Jakobsen og Peter Tornbo, begge medlemmer af DBU´s bestyrelse, men også DBU`s direktør Erik Brøgger har taget turen til Maribo.

Også tak til Niels Nielsen fra Lollands Sportsråd for dit fremmøde.

Afbud fra SHFV og afbud Bent Clausen, DBU Jylland, pga. sygdom.

Tak til alle deltagere her i dag for jeres fremmøde. 

Indledningsvis så ser jeg frem til et godt møde, som jeg tænker har et godt program, men også gerne med input eller spørgsmål fra jer mødedeltagere.

Tak til alle jer der arbejder for fodbolden på Lolland-Falster.

Jeg vil også igen i år benytte denne lejlighed til at sende en stor tak til alle jer – ledere, trænere – og øvrige frivillige i vor klubber – og vor organisation, DBU Lolland-Falster.

Jeg skal også huske – igen at sende en stor tak til forældre, børn og ungdomsspillere, der er med til at sikre, at børne- og ungdomsfodbold for piger og drenge i alle aldre, bliver spillet i vor klubber og at du / i har valgt fodbold som jeres interesse.

Naturligvis også en stor tak til alle vore dommere, der er med til at sikre, at alle vore kampe – træningskampe som turneringskampe – kan blive afviklet under dygtig ledelse af dommere.

Men også en stor tak til alle frivillige og ansatte under DBU Lolland-Falster, der er med til at sikre, at det er muligt at udføre og gennemføre fodbold på Lolland-Falster.

Bestyrelse i DBU Lolland-Falster

Igen i år vil jeg orientere jer om arbejdet i bestyrelsen.

Julie Isling Kurtzmann meddelte i efterår 2023 ifm. møde i bestyrelsen, at hun af personlige årsager desværre var nødt til at trække sig fra sine opgaver for fodbolden på Lolland-Falster, herunder medlem af bestyrelse og formand for Børne - & Ungdomsudvalg.

Ifm. møde i bestyrelsen, 13.12.2023 trådte daværende 1. suppleant, Allan Carlsen ind i bestyrelsen og Allan påtog sig samtidigt opgaven som formand for Børne- & Ungdomsudvalget, som Allan i en årrække har været medlem af.

Jeg vil i denne forbindelse – gerne takke Julie – for hendes/din store indsats for fodbolden på Lolland-Falster. 
Du har vist engageret og motiverende indsats – og især med nye tiltag fsv. fodbold for piger og drenge.

Bestyrelsen består således i dag af følgende 5 personer: Michael Skaarup, Allan Carlsen, Robin Gustavsen, Rune Follemand Nielsen og jeg, selv som formand. Som tidligere meddelt, så deltager vor suppleanter i dag, Inge Jørgensen også på møderne i vor bestyrelse.

Ny formand for DBU Lolland-Falster

Som jeg også tidligere har meddelt, så ønsker jeg nu ifm. dette repræsentantskabsmøde, at træde tilbage som formand for DBU Lolland-Falster, men jeg har aftalt med nuværende bestyrelse, at jeg arbejder videre, således:

Uændret være formand for DBU Lolland-Falster Kommuneudvalg incl. samarbejde / kontakt til SHFV sammen med administrationschef Thomas Bonde Jensen.

Sammen med kommende formand for DBU Lolland-Falster og adm.chef, Thomas Bonde Jensen vil jeg fortsætte deltage i møderne i DBU Bredde Samarbejdsforum.

Derudover og indtil DBU beslutter sig for noget andet, så fastholder jeg mine opgaver i DBU: Medlem af DBU DIF-udvalg og medlem af DBU Økonomi – og Aflønningsudvalg.

Disse i alt 4 – 5 opgaver – vil jeg uændret gerne fastholde og gerne arbejde videre med i de kommende år.
Det er spændende opgaver og jeg tænker, at uændret gerne vil bidrage til at lykkedes med opgaver for dansk fodbold, men især for DBU Lolland-Falster.

I denne forbindelse vil jeg også meddele, at jeg er glad for at vor nuværende næstformand, Michael Skaarup stiller op til formandsposten og at hele den nuværende bestyrelse anbefaler, at det bliver Michael, der lidt senere i dag bliver valgt til formand for DBU Lolland-Falster.

Møder i Formandsklubben m.v.

Der har i en årrække været tradition for, at der afholdes møder for klubformænd og repræsentanter for DBU Lolland-Falster – hvor vi har forsøgt dels at holde jer løbende orienteret om f.eks. samarbejde i dansk Bredde fodbold, nye tiltag fsv. frivillighed, samarbejde med vore 2 kommuner, samarbejde fsv. SHFV - dels drøfte turneringstiltag m.v.

Møderne i Formandsklubben, har jeg sammen med Nils Smidemann, Radsted IF og vor administration kunne tilrettelægge.

ifm. seneste møde på Guldboxen i september i Nykøbing F. , der havde 25 klubber ud af 38 klubber tilmeldt sig, hvilket er fantastisk flot og tak for jer klubbers opbakning til dette.

Jo flere klubber, der modtager info og oplæg ifm. bl.a. møder i Formandsklubben, jo bedre bliver mulighederne også for at vi i fællesskab kan se muligheder – opnå dialog – og give input til nye tiltag for fodbolden på Lolland-Falster og sikre, at flere af jer klubber bliver informeret og involveret. 

LFFK – dommere – og samarbejde

Vi har igennem en årrække haft en god dialog med dommerklubben, LFFK – og dette samarbejde fortsætter vi med at have.

Vi har naturligvis i fællesskab fokus på, at vi skal sikre uddannelse og rekruttering af dommere, således at alle vore kampe uændret kan blive dømt af uddannede dommere – og vi skal også sikre gode vilkår for vore dommere og vise respekt for deres arbejde, således at dommerne også vil være dommer i morgen.
Vort næste dialogmøde med LFFK – afholdes sædvanligvis i februar. 

DBU Sjælland – Samarbejde

Ligeledes vil jeg også fremhæve ifm. Repræsentantskabet i dag m.v. vor tætte samarbejde med DBU Sjælland – fsv. turneringssamarbejde, dommerpåsætning, men også et mangeårigt samarbejdet med vor 2 administrationer, fsv. uddannelse.

DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster samarbejder – bl.a. således at begge unioners medlemsklubber indenfor vore geografiske område, kan få gode turneringstilbud, dommere til at dømme diverse kampe samt at de 2 administrationer kan samarbejde om disse tilbud.

Samarbejdsaftalen er med udløb pr. 30.06.2024 og jeg forventer, at der i den kommende periode, måneder vil være en ny dialog med DBU Sjælland om at forlænge bestående aftale.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster så gerne en langvarig aftale, som vi løbende kan evaluere på.

Samarbejdet med DBU Sjælland lykkedes godt tænker jeg og er til stor glæde for klubberne på Lolland-Falster og Sjælland.

DBU

Jeg vil også gerne takke for et godt og mangeårigt samarbejde med DBU på DBU Alle´ - idet vi som lokalunion - oplever, at der hos DBU er stor vilje til at hjælpe DBU Lolland-Falster – den 5. største lokalunion – og sikre mulighed for at udvikle fodbolden for vort område, bidrage og hjælpe med at sikre økonomisk fundament til at DBU´s strategier også kan udføres sammen med jer klubber på Lolland-Falster. Det være også f.eks. fokus samarbejde med vore 2 kommuner og indgåelse af Velfærdsalliancer, som er indgået i 2023.

Men det er også en stor glæde, at kunne konstatere at DBU Lolland-Falster – torsdag, den 1. februar 2024 i Nykøbing F.  – modtager besøg af landstræner, Kasper Hjulmand, der på dette besøg, vil give de lokale klubbers trænere og frivillige i øvrigt - inspiration til træning hjemme i klubben.
P.t. er der 80 tilmeldte deltagere.

Samarbejde i DBU Bredde

Mange, der er tilstede i dag – er nok bekendte med, at samarbejde i DBU Bredde ikke har været optimal / tilfredsstillende den seneste periode.

Bl.a. med oplæg fra DBU – så er der dog nu - indgået en Økonomisk aftale frem til 30.06.2028 mellem DBU og de 6 lokalunioner, en aftale, der blev indgået i juni 2023.

Denne aftale medfører, at alle 6 lokalunioner – af DBU sikres en bedre økonomi i denne periode
– således at vi på den lange bane – men også i nær fremtid får mulighed for at sikre økonomi til man-power, således at nye tiltag – fsv. bl.a. indsatser ift. DBU´s strategi – kan udføres sammen med jer klubber og hos jer klubber. Det kan bl.a. være Børneklub, Børnestrategi og andre nye tiltag, f.eks. indenfor Pige- & Kvindefodbold.

DBU Lolland-Falster har – som en del af denne aftale – også i efterår 2023 – indgået en aftale med DBU, således at vi modtager – som aftalt, jfr. Økonomiaftale – supplerende indtægter i 2024 og 2025 – således at det er muligt for vor union at få mulighed for at lykkedes med disse nye tiltag – som er en del af fremtiden i dansk fodbold. Den nye økonomi – giver os mulighed for at ansætte man-power til disse aktiviteter.

Ifm. med forhandlingerne i DBU Bredde, der har DBU sikret – at repræsentanter fra alle 6 lokalunioner, dvs. formand, næstformand og administration –sammen med 2 facilitatorer -  mødes ca. 1 gang hver måned for at drøfte optimering og muligheder for et – på ny – godt samarbejde med 6 ligeværdige lokalunioner.

Vi, repræsentanter fra DBU Lolland-Falster, tror på at vi på ny via disse møder kan opnå en dialog og forståelse for, hvorledes vi kan samarbejde – alle 6 lokalunioner.

Jeg ser således frem til det kommende møde i næste måned. 

Samarbejde med vore 2 kommuner, Lolland kommune og Guldborgsund kommune

For DBU Lolland-Falster og vor klubber, der er det vigtigt, at vi har et godt samarbejde med
vore 2 kommuner.

I 2017 indgik DBU/DBU Lolland-Falster Velfærdsalliancer med Lolland og Guldborgsund kommune.
I 2023 er disse 2 alliancer nu forlænget for en ny 3 årig periode med vore 2 kommuner og i begge nye aftaler indgår:

Samarbejde med lokale skoler, bl.a. det evidensbaserede koncept, Fit First 4All – som kan tilbydes vor lokale skoler. Dette er en variation af idrætter til indskoling, mellemtrin og udskoling.
Og et samarbejde mellem skoler og foreninger / klubber.

Flere piger til fodbold, bl.a. via aktiviteter for piger og drenge i Børnehaver og SFO, skoler mv.

Sundhedsfodbold, der omhandler en gruppe kronisk syge, der i en fodboldklub kan opleve fællesskab og fysisk aktivitet.

For vor 2 kommuner, der tænker jeg, at gode vilkår for bl.a. fodboldklubber til at udvikle fodbold & idrætsaktiviteter – må betragtes som en investering i den nuværende og fremtidige borger i vor 2 kommuner.
Vi skal uændret arbejder for, at vor klubber skal sikres gode rammer til at kunne udføre dette arbejde.

Kommunerne er vigtige samarbejdspartnere for klubber og DBU Lolland-Falster.

Vi har et mangeårigt samarbejde fsv. en Banegruppe i Guldborgsund kommune og vi arbejder uændret med at etablere en Banegruppe i Lolland kommune.

Jeg har en forventning til, at vi, DBU Lolland-Falster – sammen med vor klubber i Lolland kommune – får indgået en aftale – fsv. en form for Banegruppe for Lolland kommune.

Berettigelsen af samme – har vi set i de seneste måneder, hvor bl.a. lysanlæg på lokale fodbold-anlæg ikke kunne fungere – men at vi – efter dialog med kommune – fik disse anlæg til at fungere på ny.

Denne dialog med kommune og klub – ville en Banegruppe – kunne medvirke til at løse – fremtidigt.
DBU Lolland-Falster – over en lang årrække haft et godt samarbejde med vore 2 lokale kommuner.

Lolland kommune og Guldborgsund kommuner – var de første kommuner i hele Danmark - der i 2015 indgik – dengang Partnerskabsaftaler - nu Velfærdsalliancer,

Så viljen til et samarbejde har vi altid mødt fra vor 2 kommuner. 

Samarbejde med SHFV

Den tyske fodboldorganisation, SHFV er som jeg tidligere har informeret om,
en fodboldorganisation – Det Nordtyske Fodboldforbund med administration i Kiel.
SHFV har ca. 560 medlemsklubber og ca. 168.992 samt ca. 3.285 hold.

De 2 unioner, SHFV og DBU Lolland-Falster vil være bindeleddet for vore respektive klubbers tættere samarbejde i fremtiden.

Vores partnerskabsaftale med det Schleswig-Holstenske Fodboldforbund (SHFV) har vi startet op i 2017 og i 2019 underskrev vi en Partnerskabsaftale.

Denne aftale skal sikre, at begge unioner i fællesskab kan tilbyde deres klubber konkrete aktiviteter, der skal være med til at sikre større rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Vi skal i 2024 – indgå en ny aftale med det tyske forbund, så vi vil her i forår 2024 påbegynde evaluering af bestående aftale.

Det tager tid at lære hinanden at kende – herunder også vores vi planlægger aktiviteter på hver sin side af Femern, men der er fra begge unioner udvis stort ejerskab af dette fællesskab – både administrativt, men også i bestyrelser.

Vi står nu overfor at vi vil sætte yderligere fælles aktiviteter i gang her i 2024.

Aktiviteter der skal komme jer klubber til gode, hvor vi håber at kunne skabe nogle spændende, sjove og relations skabende aktiviteter for jer.

Til dette arbejde kræver det at vi har en finansiering der kan være med til at skabe aktiviteterne og en person der kan administrere det hele.

Vi er i færd med –  at søge fondsmidler – således, at vi kan ansætte en medarbejder til at løse denne opgave samt medvirke til finansiering af diverse aktiviteter mellem vore lokale klubber.

Af DBU´s administration - får vi en stor og god hjælp ifm. fondsansøgningen – og ifm. dette samarbejde.
Desuden så har de 2 formænd, Jesper Møller fra DBU og Bernd Neuendorf præsident for DFB som tidligere orienteret - underskrevet et støttebrev – som SHFV og DBU Lolland-Falster kan benytte ifm. dette samarbejde.  Tak til DBU for dette støttebrev.

Nogle af de aktiviteter vi påtænker at igangsætte i 2024 er:

  • 10 – 12 danske klub formænd fra Lolland-Falster inviteres til møde i Tyskland sammen med 10 – 12 Tyske klub formænd, for at drøfte hvilke områder man kan skabe aktiviteter på.
  • At vi vil afholde et møde i Formandsklubben i Nordtyskland i 2024
  • At vi inviterer - tyske hold med til vores 3:3 og 5:5 stævner, der afvikles på Lolland-Falster.
  • At danske og tyske dommere - vil deltage i afvikling af kampe
  • At vi vil afholde ungdoms Belt Cup 2024, muligvis i Uwe Seelers Park i Malente.
  • At vi vil afvikle træningsturnering for pige- og kvindehold
  • At vi afvikler træningsturnering for senior hold – allerede for 2025 nu

Vi har i 2023 afviklet en træningsturnering for herre seniorhold 2 tyske og 3 danske hold. Endvidere har vi haft tyske dommere med til Belt Cup 2023, hvor dommersamarbejdet har fungeret – ”super godt”.
Disse kampe er blevet afviklet med tyske og danske dommere – og der har fra dag et været en god og fin dialog imellem - tyske og danske dommere.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster – ser frem til dette samarbejde – som vi tror vil lykkedes – men også vil medføre, at vil kunne tilbyde nye oplevelser for mange af jeres medlemmer i klubberne. 

EM 2024 – i Tyskland.  

Og så nærmer vi os jo afvikling af EM 2024 – så mon ikke vi får en god dialog med vore tyske venner herom – også.

Ifm. EM-2024 – i Tyskland, så spiller Danmark, som bekendt sin første puljekamp den 16. juni 2024 mod Slovenien og så følger 2 andre puljekampe mod England og Serbien.

På ny en sommer, hvor vort landshold kan sikre fodbolden stor opmærksomhed, så håber jeg, at den lokale succes fra tidligere mesterskaber – fsv. storskærme mv. på ny vil kunne lykkes. 

Mundtlig beretning - administrationen

2023 har været et udfordrende år for vores administration, da vi i januar fik en langtidssygemelding, som gik henover hele året . Heldigvis er alle i administrationen på toppen igen. Endvidere fik vi i efteråret en ny sygemelding. Denne var heldigvis kun på to uger.

Vi oplever en stadig større opgave strøm mod vores administration fra mange sider også fra møder m.v. ifm. DBU Bredde.

De yderligere opgaver som vores administration skal løse, presser den i hverdagen. Dette søger vi at løse ved at søge nye muligheder for at få finansiering til ansættelser i administrationen.

Det er allerede lykkedes fra juli 2023 at få flere økonomiske ressourcer Ifm. DBU Bredde Økonomiaftale og her i starten af 2024, har vi modtaget et øget beløb fra DBU i forhold til at løse vores børne- og ungdomsopgaver i forhold til DBU´s børnestrategi. Vi arbejder pt. på flere mulige sponsorer.   

Presset på vores turneringsplanlægning er meget stor, idet dommerpåsætning og kampflytninger mm. fylder ekstremt meget i vores administrations hverdag.

Fsv. hver enkelte kamp der afvikles, der har vor administration, oplyst mig, at administrationen har fat i afvikling af kampen - ca. 7 gange i gennemsnit, før kampen bliver afviklet. Dette er også tallet på landsplan – dvs. for de øvrige lokalunioner.

Igangsættelsen af vores nye turneringsstruktur har også fyldt meget, men dette ser vi kun som et udtryk for, at i klubber – har engageret jer super meget heri.

Fodbold er en masse passion og den passion mærkes alle steder på fodbold Lolland-Falster.

Vi vil takke vores administration for at komme godt igennem 2023, på trods af svære betingelser. Jeg skal hilse fra administrationen og sige en stor tak for det gode samarbejde som administrationen giver udtryk for at I har. 

Faggruppe og bestyrelse, administration og frivillige i vore klubber

Afsluttende for denne mundtlige beretning, vil jeg alene yderligere tilføje, at jeg gerne vil sige endnu engang tak til alle jer frivillige i vor klubber.

Og, at det er vigtigt, at DBU Lolland-Falster uændret har tilknyttet alle jer mange frivillige personer, der som repræsentant for DBU Lolland-Falster i diverse faggrupper/udvalg er med til at udvikle, uddanne / sikre afvikling af aktiviteter/ sikre turneringsafvikling.

Tak til vor administration: Maibrit, Martin, Peter, Simone, Jan og Thomas Bonde Jensen

Tak til vor bestyrelse, mine bestyrelseskollegaer, der skal lede organisationen,
DBU Lolland-Falster til at sikre bedst mulige udviklingsmuligheder for fodbold på Lolland-Falster.

Og jeg vil gerne i denne sammenhæng – også – naturligvis takke jer alle fordi i har valgt at være en del af fodboldkulturen på Lolland-Falster.

Afsluttende så vil jeg også sige tak til alle jer, der er tilstede i dag, og tak til jer alle for mange års samarbejde for fodbolden på Lolland-Falster.

På bestyrelsens vegne
Gert Lundgaard