Dagsorden

Repræsentantskabsmøde 2019

Afholdes lørdag 26. januar 2019 kl. 9.30 i Bangs Have i Maribo.

Dagsorden 

 1. Mandaterne prøves.  
 2.. Valg af stemmetællere.  
 3. Valg af dirigent.  
 4. Godkendelse af beretninger fra bestyrelsen.  
 5. Godkendelse af regnskabet.   
 6. Behandling af indkomne forslag:
- Principerklæringen
se indkomne forslag her 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Morgens Nielsen, afgår
Mogens Mika, afgår

villig til genvalg
villig til genvalg
8. Valg af bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant Steen von Würden, afgår
2. suppleant Lone Brylle, afgår

villig til genvalg 
villig til genvalg
 9.

Valg af 2 revisorer:
Klavs Buhn, afgår
Torben Kolters, afgår 

villig til genvalg
villig til genvalg
 10. Valg af 1 revisorsuppleant:
Hans-Henrik Johannessen, afgår  

villig til genvalg
 11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde   
 12. Eventuelt.   

 

Forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DBU Lolland-Falsters administration i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, hvorefter samtlige forslag omgående udsendes til klubberne.

Ændringsforslag til indkomne forslag må være DBU Lolland-Falsters administration i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen

Servicelinks:

Hent dagsorden i pdf-format her: Dagsorden