Fodboldens Corona-regler

Siden er opdateret den 28. februar 2021.

Pr. 1. marts 2021 er det tilladt at forsamles op til 25 personer i forbindelse med udendørs idrætsaktiviteter i foreninger. Vær særligt opmærksomme på følgende forhold:

 • Forsamlingsloftet på 25 personer gælder både for træning og kamp. Forsamlingsloftet på 25 personer gælder for alle aldersgrupper.
 • Forsamlingsloftet på 25 personer gælder kun for den organiserede foreningsidræt.
 • I de 25 personer tæller trænere, dommere og udskiftere også med.
 • En træner må ikke stå for træningen af mere end én træningsgruppe af gangen. Træneren tæller med i de 25 personer, som en gruppe må bestå af.
 • Tilskuere ved idrætsaktiviteter er ikke tilladt.
 • Al indendørs idræt og foreningsaktivitet skal holdes lukket.
 • Der opfordres til omklædning hjemme. Omklædningsrum, toiletter og opbevaringsskure kan holdes åbne for kortvarig brug, men ikke for anden ophold (vær også opmærksom på arealkravet om 7,5 kvadratmeter pr. person disse steder). At tage bad i omklædningsrum er ikke tilladt.
 • Klubhuse skal fortsat holdes lukket.
 • Professionel fodbold er fortsat undtaget forsamlingsforbuddet.

Læs den gældende version af protokollen om 'Fodboldens Corona-regler' fra den 25. februar 2021 her (OBS: Protokollen er først gældende fra den 1. marts 2021):

OBS: Opdateringen af Fodboldens Corona-regler pr. 25. februar sker med forbehold for, at Kulturministeriet kan komme med ændringer, der vil være gældende fra 1. marts 2021. 

 

Fodboldens Corona-regler tager udgangspunkt i myndighedernes landsdækkende retningslinjer. Hvis der er udstukket særlige lokale/regionale/kommunale retningslinjer, er det selvfølgelig disse, man skal rette sig efter.

 


FAQ: Spørgsmål og svar om Fodboldens Corona-regler

Vi modtager helt forståeligt løbende mange spørgsmål til retningslinjerne og til protokollen for 'Fodboldens Corona-regler'. 

Vi har samlet mange af spørgsmålene i nedenstående FAQ, som løbende vil blive opdateret.

FAQ senest opdateret den 28. februar 2021.

 

Generelt

HAR DBU EN HOTLINE, HVOR VI KAN STILLE SPØRGSMÅL, SØGE RÅD OG VEJLEDNING?+

Vi opfordrer jer til at sende en mail til jeres lokalunion med jeres spørgsmål. Skriv til enten:

info@dbujylland.dk

info@dbufyn.dk

info@dbusjaelland.dk

info@dbukoebenhavn.dk

info@dbulolland-falster.dk

info@dbubornholm.dk

 

Har du konkrete spørgsmål til overholdelsen af forsamlingsforbuddet, beder vi dig kontakte det lokale politi direkte.

Må vi åbne fodboldklubben?+

Ja, men det er naturligvis vigtigt, at alle myndighedernes retningslinjer overholdes herunder det gældende forsamlingsforbud. 


De seneste retningslinjer fra Kulturministeriet kan ses her.


De seneste retningslinjer fra Danmarks Idrætsforbund kan ses her.

Skal vi åbne?+

Det er bestyrelsen i den enkelte klub, der bestemmer, om man vil starte aktiviteter op under de særlige corona-regler. Hvis I ikke ønsker at tage ansvaret for at leve op til alle retningslinjerne og anvisningerne, er I som bestyrelse helt frie til at holde klubben lukket.

Klubben skal holde sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og Fodboldens Corona-regler og sikre, at klubbens aktiviteter lever op til disse, når/hvis der afvikles aktiviteter.

HVAD BETYDER DET, AT DER SKAL SKILTES MED 'FODBOLDENS CORONA-REGLER'?+

Retningslinjerne fra DIF og DGI siger, at der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Derfor skal Fodboldens Corona-regler hænges op. Dem finder du linket til nedenfor.

I er derudover også velkomne til at hænge Sundhedsstyrelsens plakat med gode råd til udendørs idræt op. Den findes her.

HVORFOR ANBEFALER DBU, AT DER ER EN CORONA-VEJLEDER PÅ ANLÆGGET?+

Corona-vejlederen skal have ekstra godt styr på fx Fodboldens Corona-regler og skal f.eks. kunne hjælpe og vejlede trænerne.
Derudover kan en Corona-vejleder være med til at sikre, at der ikke opbygges for tætte forsamlinger.

HVAD BETYDER DET, AT VI SKAL MONITORERE, HVEM DER DELTAGER I AKTIVITETERNE?+

Det betyder, at klubben skal vide, hvem der spiller sammen med hvem. Det skal bruges til smitteopsporing, hvis der er en spiller eller træner i gruppen, der bliver smittet.

MÅ PERSONER I RISIKOGRUPPE DELTAGE I AKTIVITETER I KLUBBEN?+

Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. deltagelse i aktiviteter i fodboldklubben.

Er du i tvivl, så se coronasmitte.dk

HVAD SKER DER, HVIS EN PERSON I KLUBBEN BLIVER SMITTET MED COVID-19?+

På side 9 og 10 i protokollen er der en fyldig beskrivelse af, hvordan I skal forholde jer, når I finder ud af, at nogen i fodboldklubben er blevet smittet med Covid-19.


En ny funktion i KlubOffice gør det nu let for jer at kontakte personer, der har deltaget i en given aktivitet (kamp, træning eller lignende). I kan læse mere om funktionen i disse tre nyheder:

- Corona-hjælp: Hurtig information til de rette

- Digital hjælp i en udfordrende corona-tid

- Nye muligheder for smitteopsporing i KlubOffice

MÅ VI LAVE SOCIALE ARRANGEMENTER I KLUBBEN?+

Vi opfordrer på det kraftigste til, at sociale aktiviteter i fodboldklubberne aflyses.

 

HVAD SKAL VI GØRES MED VORES GENERALFORSAMLING/REPRÆSEN-TANTSKABSMØDE?+

Generalforsamlinger betragtes som foreningsaktiviteter og må derfor ikke afholdes
indendørs i henhold til kravet om at holde lokaler, hvor der udøves, - idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lukkede for offentligheden. Det er desuden som udgangspunkt ikke muligt at afholde generalforsamlinger med henvisning til undtagelsen for arrangementer, der har et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. Undtagelsen omfatter demonstrationer og møder i politiske partier. Det vil dog være muligt at afholde generalforsamling op til 25 personer udendørs, såfremt generalforsamlingen foregår i organiseret regi.
Såfremt det ikke fremgår af den pågældende forenings vedtægter, at en generalforsamling skal afholdes med fysisk fremmøde, er der ikke noget til hinder for, at en generalforsamling kan afholdes virtuelt

Må vi holde møder?+

Vi opfordrer på det kraftigste til, at møder afholdes digitalt.
Hvis der afholdes fysiske møder skal det gældende forsamlingsforbud på 5 overholdes. Vær også opmærksom på lukningen af indendørs lokaler (klubhuse) i denne tid.

Hvornår er det forsvarligt at genoptage fodboldaktiviteter efter smitte med COVID-19?+

Dansk Idrætsmedicinsk selskab har udarbejdet en guideline for sportsudøvere, der har været smittet med COVID-19 og nu gerne vil vende tilbage til deres sport.

 

Hent den fulde guide her.

 

Grundlæggende gælder, at man skal kunne sætte flueben ved følgende, før man overvejer at vende tilbage til sin sport efter COVID-19 smitte:

 • Man skal sørge for minimum 10 dages hvile efter symptomdebut og have været uden symptomer i mindst 7 dage.
 • Man skal man kunne klare daglige aktiviteter og 500 meters gang i fladt terræn uden at føle sig udtrættet og forpustet.   
Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?+

Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

Hvad betyder det, at forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 for idrætsaktiviteter i organiseret regi?+

Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Med det forstås idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Derved er det muligt for f.eks. en spejderforening at afholde aktiviteter med op til 25 personer til stede.


Det gælder derimod ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber, hvis disse ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, organisation, forening, virksomhed eller kulturinstitution. Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder dermed fortsat for privat arrangerede idræts- og foreningsaktiviteter.

Gælder forsamlingsforbuddet på 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter kun for børn og unge til og med 21 år?+

Nej. Der gælder ikke en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for idræts- og foreningsaktiviteter, som er målrettet idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge. Der gælder dog et hævet forsamlingsforbud fra 5 til 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det hævede forsamlingsforbud gælder dermed ikke for en særlig aldersgruppe.

Træning

KAN UNGDOMSTRÆNERE (UNDER 18 ÅR) HAVE ANSVARET FOR EN GRUPPE SPILLERE?+

Ja.

I ’Fodboldens corona-regler’ står der, at der altid skal være enten en træner eller en voksen sammen med gruppen.

En ungdomstræner på fx 15 år må derfor gerne træne en gruppe børn.

Vær opmærksom på, at hver træningsgruppe skal have en "ansvarlig" eller træner. En træner må ikke styre mere end én gruppe á maks 25 personer inkl. sig selv, da det så kan opfattes som om, at der er tale om ét stort arrangement med for mange forsamlet.

MÅ VI HAVE KROPSKONTAKT UNDER TRÆNINGEN?+

Vi opfordrer til, at der kun er sporadisk kropskontakt, hvis der gennemføres træning i denne tid. Derudover anbefaler vi, at myndighedernes afstandsanbefaling overholdes.

Unødig kropskontakt som fx gruppekram og highfives er ikke tilladt.

Hvordan sikrer vi, at vi overholder forsamlingsforbuddet, når vi træner?+

Der må kun trænes i grupper á 25 personer. Flere forskellige grupper af 25 personer, må ikke blande sig med hinanden.

Derudover er det vigtigt, at banerne er opmærket korrekt, så hele fodboldanlægget ikke anses som et samlet område. Se eksempel på, hvordan en 11-mandsbane kan opdeles i fire 5-mandsbaner her.

 

KAN SPILLEREN SKIFTE GRUPPE FRA GANG TIL GANG? KAN MAN VÆRE MED I EN GRUPPE OM TIRSDAGEN OG EN ANDEN GRUPPE OM TORSDAGEN?+

Vi opfordrer til, at de samme personer træner sammen hver gang, hvis det er muligt.

Dette gør det nemmere for foreningerne at monitorere, hvem der har trænet med hvem.

KAN EN MÅLMAND BLIVE TRUKKET UD AF EN TRÆNINGSGRUPPE OG DEREFTER KOMME TILBAGE IGEN?+

Hvis man gerne vil lave særlig målmandstræning, tæller både målmanden og målmandstræneren med i træningsgruppen. Målmanden og målmandstræneren skal blive på gruppens bane eller have deres helt egen bane. Der må ikke fx trækkes en målmand ud fra en gruppe, der så kommer over på en anden gruppes bane og laver målmandstræning med en anden målmand og målmandstræner der.

Må vi have tilskuere til træning?+

Nej.

Undtagelsen for tilskuere mv., som i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en fodboldbane gælder ikke mere.

Må en træner/ansvarlig styre mere end én gruppe under træningen?+

Nej.

Hver træningsgruppe skal have en ansvarlig/træner. En træner må ikke stå for flere grupper samtidigt fx ved at styre en overordnet stor stationstræning. I så fald vil hele aktiviteten kunne betragtes som et samlet arrangement, hvor er der for mange forsamlet, hvis man er mere end 25 i alt.

Træneren/den ansvarlige tæller med i de 25, der må være sammen i en gruppe.

Må man skifte imellem grupper under en træning?+

Ifølge de landsdækkende retningslinjer må man maksimalt træne 25 personer sammen inkl. en træner/voksen.

Hvis man deler de 25 personer i endnu mindre grupper, må der gerne skiftes mellem disse mindre grupper under træning. Det betyder følgende:

Har man 2 grupper med 12 personer i hver, må der gerne skiftes mellem de to grupper, men der må så ikke skiftes mellem andre end de to grupper, så overstiger man forsamlingsforbuddet.

Har man 5 grupper med 5 i hver, må der gerne skiftes mellem de fem grupper, men der må ikke skiftes med gruppe 6, så overstiger man forsamlingsforbuddet. 

Skifter man mellem grupper under træning, skal man skifte mellem de samme grupper og med de samme personer i. Det må maksimalt være 25 personer, der skiftes imellem.

Flere forskellige grupper af 25 personer, må ikke blande sig med hinanden.

Skal træningen foregå på klubbens baneanlæg, eller må man fx også løbe en tur på offentlige stier sammen og stadig være op til 25 personer?+

Hvis turen er en planlagt aktivitet med en træner/ansvarlig, er det helt efter reglerne.

Faciliteter

MÅ VI ÅBNE VORES CAFETERIA OG KLUBHUS?+

Klubhuslokaler, hvor der foregår salg af mad og drikke er underlagt restaurationsbranchens retningslinjer, som I finder her

De må for tiden kun holde åbent for salg af take-away.

Der skal bæres mundbind.

Klubhuslokaler, hvor der ikke er salg af mad og/eller drikke skal holdes lukkede for offentlig adgang.

 

MÅ VI ÅBNE FOR ADGANG TIL OMKLÆDNINGSRUM OG TOILETFACILITETER?+

Toiletfaciliteter og omklædningsrum må holdes åbne for kortvarig brug i forbindelse med, at I træner udendørs, men de må  ikke tages i brug for anden ophold.

Vær opmærksom på, at der kun må være en person pr. 7,5 kvadratmeter gulvareal. Hvis der er mindre end 7,5 kvadratmeter gulvareal, må der være én person til stede.

Badning i baderum falder ikke ind under betegnelsen kortvarigt ophold i omklædningsrum.

Af praktiske årsager og for at mindske smitterisikoen opfordrer vi til, at man klæder om hjemme i denne tid.

HVORFOR MÅ DER VÆRE SAMME ANTAL SPILLERE PÅ EN 5-MANDSBANE SOM PÅ EN 11-MANDSBANE?+

Forsamlingsforbuddet skal overholdes inden for den afmærkede bane. Det betyder altså, at der kun må være det antal personer, som forsamlingsforbuddet foreskriver, på en afmærket 11-mandsbane, ligesom der må være samme antal på en afmærket 5-mandsbane. Der skal blot sikres 4 kvadratmeter pr. person.

Banerne skal være tydelig afmærket og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane – dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening, der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand.

Ved at afmærke flest muligt 5-mandsbaner, kan klubben altså få flere spillere i gang med at træne under retningslinjerne.

Det er tilladt fx at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også kunstgræsbaner. Hvis der er flere grupper til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

Se eksempel på, hvordan I kan gøre på denne grafik.

HVORDAN SKAL VI OPMÆRKE ZONER/BANER?+

Opmærkningen af baner kan ske enten med kridt, kegler, snor eller lignende. Det skal være tydeligt, hvilket område banen dækker.

Når I opmærker zoner/baner til kamp, skal I nu også tilføje et udskiftningsfelt. Se grafik i protokol.

I skal nu særligt være opmærksomme på afstanden til næste bane. Afstanden skal være minimum 2 meter og tæller fra udskiftningsfelt til udskiftningsfelt.

Se eksempel på, hvordan I kan opdele en 11-mandsbane i fire 5-mandsbaner til træning på denne grafik.

HVORFOR SKAL DER VÆRE MINIMUM TO METERS AFSTAND MELLEM HVER BANE?+

For at overholde forsamlingsforbuddet skal der være en tydelig afgrænsning af hver enkelt bane, og der skal være en ”buffer-zone” på minimum to meter imellem to baner, for ellers anses de som et samlet område.

Politiet skriver, at man skal sikre klar og effektiv adskillelse mellem grupper, så dette bør man have in mente, når baner opmærkes. Se eksempel i grafikken her.

MÅ VI SPILLE PÅ VORES MULTIBANE, SÅ LÆNGE VI OVERHOLDER FORSAMLINGSFORBUDDET?+

Fodboldens Corona-regler anviser, at de baner, der bruges til coronafodboldtræninger, som minimum er 3-mandsbaner (21 x 13 meter). Hvis multibanen er mindre end dette, kan vi ikke anbefale, at den bruges til coronafodboldtræning, med mindre I har fået godkendelse af det lokale politi til dette.

HVORDAN PLANLÆGGER VI BEDST DE FORSKELLIGE HOLDS TRÆNINGER?+

Vi anbefaler, at I laver forskudte træningstidspunkter, så større forsamlinger ved skifte undgås.

MÅ VI BRUGE FÆLLES BOLDE?+

Der må bruges fælles bolde under træningen, så længe det kun er i den enkelte træningsgruppe. Bolde og kegler må ikke deles mellem flere træningsgrupper under samme træningssession. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og vaskes eller afsprittes efter træningen.

Husk, at det kun er træneren, der må have adgang til boldrum, og at vedkommende alene skal tage bolde og kegler ud.

SKAL BOLDE, KEGLER MV. VASKES I VARMT VAND?+

Det gør ingen forskel, om man vasker bolde og kegler mv. af i koldt eller varmt vand.

MÅ VI BRUGE OVERTRÆKSVESTE?+

Ja, men de skal vaskes efter brug, inden nogen andre bruger dem.

Må vi træne indendørs?+

Nej. Alle indendørs fritidsaktiviteter skal holdes lukkede.

MÅ DER FOREGÅ BÅDE TRÆNING OG KAMP/STÆVNE PÅ ANLÆGGET SAMTIDIGT?+

Der må gerne foregå træning og kamp/stævne på anlægget samtidigt, så længe de forskellige arrangementer er tydeligt adskilte, og det kan lade sig gøre at afvikle hvert enkelt arrangement så det er inden for det gældende forsamlingsforbud.

Kan man gå igennem indendørsarealer for at komme ud på udendørsarealer?+

Ja, så længe de indendørs arealer ikke bruges som en idrætsfacilitet mv., men udelukkende som gennemgangsarealer.

Kampe og stævner

MÅ DER ARRANGERES KAMPE/TURNERINGER/STÆVNER OG LIGNENDE?+

Ja, hvis det er muligt inden for det gældende forsamlingsforbud, er det tilladt at arrangere og spille kampe.

Retningslinjerne i Fodboldens Corona-regler skal dog følges nøje.

Må der være tilskuere til kampe og stævner?+

Nej. Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet, hvor man nu har lov til at være 25 personer i stedet for kun 5 gælder i forhold til selve idrætsaktiviteten.

Undtagelsen for tilskuere mv., som i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en fodboldbane gælder ikke mere.

Må vi afholde to eller flere separate turneringer/stævner i samme tidsrum?+

Ja, hvis de hver især holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud, og hvis de holdes tydeligt adskilte.

Vær opmærksom på følgende:

 • Turneringerne/stævnerne er separate, klart og effektivt adskilte.
 • Deltagerne ikke blandes på tværs af stævnerne, der spilles samtidigt.
 • I overholder forsamlingsforbuddet, dvs. at der max er 25 aktive deltagere pr. turnering inkl. trænere, dommere, officials mv.

 

Regler for zoneinddeling

Et væsentligt forhold er, at forsamlingsforbuddet skal overholdes. Det kræver, at klubben nøje opdeler sit anlæg. Læs om anbefalingerne hertil i protokollen ovenfor og se nedenstående grafikker for bane-anbefalinger og inddelinger.

Denne grafik viser, hvordan en 11-mandsbane kan inddeles i fire 5-mandsbaner med bufferzoner rundt om:

 

Banegrafik Træning (2)

 

Denne grafik viser, hvordan kampbaner skal opmærkes med udskiftningsfelter:

 

DBU Corona Baner A4

Plakater

Grafik med Fodboldens Corona-regler:

Der er lavet en grafik for 'Fodboldens Corona-regler', som skal hænges op på jeres anlæg. Den kan downloades i A3-format til print her eller i A4-format til print her.

 

Grafikker til hjælp med at sætte fokus på Corona-reglerne

Nedenstående grafikker kan hjælpe danske fodboldklubber med at sætte fokus på nogle af Corona-retningslinjerne overfor særlige målgrupper. 

I er velkomne til at tage dem og bruge på fx jeres sociale medier.