Klager - sådan behandles de

Behandling af klager over dommere/udviklere/vejledere

Her kan du læse, hvordan klager over dommere/udviklere/vejledere behandles hos DBU Lolland-Falster.

Alle modtagne officielle klager behandles af den ansvarlige administrator af DBU Lolland-Falster dommere.

Alle klager tilsendes dommeren/udvikleren/vejlederen som orientering og mulighed for supplerende kommentarer.

Som udgangspunkt foretages ikke yderligere, hvilket meddeles til dommeren/udvikleren/vejlederen af administrator.

I helt grelle tilfælde omkring lovstof og lignende vurderer administrator behovet for ekstra udviklinger eller andre tiltag, hvilket meddeles dommeren/udvikleren/vejlederen.

Alle modtagne klager forelægges DBU Lolland-Falsters dommergruppe som bilag ved den årlige indrangering.

Behandling af indsigelser mod indrangering af dommere/udviklere/vejledere

Her kan du læse om behandlingen af sager, hvor en dommer/udvikler/vejleder gør indsigelser mod sin indrangering.

Alle indsigelser tilsendes den respektive ansvarlige indrangeringsgruppe for en fornyet gennemgang, som undersøger om noget væsentligt skulle være blevet overset.

Dette meddeles klubben/dommeren/vejlederen/udvikleren ved modtagelse.

Efter fornyet gennemgang meddeles dette til ”klageren” med oplysningen, at dette er den endelige afgørelse.

Det koster intet gebyr at indsende en indsigelse.