Indberetning af afbrudt kamp

Såfremt du har afbrudt en kamp, skal du hurtigst muligt sende en mail til administrationen med følgende info:

 • KAMP (Hvilke hold deltog i kampen)
 • DATO (For kampens afvikling)
 • KAMPNUMMER
 • RÆKKE
 • UDVIKLER/VEJLEDER (Var der en udvikler eller vejleder til stede)
 • HVORNÅR BLEV KAMPEN AFBRUDT? (Hvilket minuttal blev kampen afbrudt)
 • HVAD VAR KAMPENS STILLING VED AFBRYDELSE
 • BESKRIVELSE AF ÅRSAGEN TIL KAMPENS AFBRYDELSE
 • HVILKEN AF DE TO KLUBBER, VAR EFTER DIN MENING ÅRSAG TIL AFBRYDELSE (Hvis begge klubber var "lige gode om det" så noterer du blot dette)
 • ØVRIGE FORHOLD VEDRØRENDE AFBRYDELSEN (Er der andet relevant information omkring den afbrudte kamp noteres dette her)
 • EMAIL (Email på indsender)