Udviklere og vejledere

Til dommere

Hvordan foregår en vejledning

En dommervejleder er en rutineret dommer, der kommer ud og hjælper nye dommere godt i gang. En vejledning foregår ved at vejlederen og dommeren mødes før kampstart til en snak, vejlederen er til stede under kampen og efter kampen er der ligeledes en snak om kampen. En vejleders rolle er således kun at hjælpe den nye dommer godt i gang med dommergerningen.

Hvordan foregår en udvikling

En dommerudvikler er en rutineret dommer, der kommer ud for at udvikle dommerne, således at dommerne får noget input til, hvordan de kan blive bedre. En udvikling foregår ved at udvikleren og dommeren mødes før kampstart til en snak, udvikleren er til stede under kampen og efter kampen er der en samtale omkring kampen og dommerens ledelse af kampen. Under samtalen vil udvikleren gennemgå hvad udvikleren synes dommeren gjorde godt og hvad dommeren kan forbedre fremadrettet. Når samtalen er overstået modtager dommeren en rapport fra udvikleren. Denne rapport indsendes også til dommerudvalget, hvor rapporten bliver en del af det kendskab udvalget baserer indrangering m.m. på. Udviklerens rolle er således primært at hjælpe dommeren med at udvikle sig og herudover at give dommerudvalget et indblik i dommeren baseret på kampen.

Hvordan bliver man vejleder og udvikler

Man bliver indstillet af dommerudvalget til at blive vejleder og udvikler. Det er således ikke noget man selv kan tilmelde sig og beslutte at blive. Man er dog altid velkommen til at ytre ønske om, at man gerne vil være vejleder eller udvikler til dommerudvalget. I de fleste tilfælde vil man først blive vejleder og herefter udvikler.

Man kan godt både være vejleder/udvikler samtidig med at man selv er dommer.

Administrativ info til udviklere

Udviklingsrapporter laves inde på Mit DBU. Du kan finde guides til, hvordan du gør på dommerservice.dbu.dk.

Administrativ info til vejledere

Efter endt vejledning, udfyldes et vejledningsskema som sendes til dommeren på mail. Du finder vejledningsskemaet her.

Niveaulægningskamp

Der afholdes årligt en niveaulægningskamp, hvor udviklerne samles-